ปรับมูลค่าที่ราชพัสดุตามราคาประเมิน

วันที่ 05 ก.ค. 2555 เวลา 11:19 น.
ปรับมูลค่าที่ราชพัสดุตามราคาประเมิน
กรมธนารักษ์ สั่งปรับมูลค่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศตามราคาประเมินที่ดินปัจจุบัน

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่โดยส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในเขตรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลมูลค่าที่ราชพัสดุทุกประเภทตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ได้ประกาศใช้ในรอบบัญชีใหม่ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินของรัฐที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อประกอบการรายงานคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และพบว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 3,368,157.91 ล้านบาท การบันทึกมูลค่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้แสดงมูลค่าตามราคาประเมินให้ครบถ้วน ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ได้รับรายงานข้อมูลทางทะเบียนที่ราชพัสดุ ก็ได้รับทราบว่า ส่วนใหญ่มูลค่าที่ดินราชพัสดุที่ระบุในระบบทะเบียนเป็นมูลค่าในขณะสำรวจนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นราคาในอดีต และการสำรวจขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมในปัจจุบันมีเป็นส่วนน้อย จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงมูลค่าที่ดินราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีการเลื่อนการประกาศรอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินออกไปครึ่งปีจึงได้ชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน

ขณะนี้เมื่อได้มีการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 แล้ว จึงได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ดำเนินการดังกล่าว