กสทช.เคลียร์คดีหวั่นล้มประมูล 3 จี

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 16:27 น.
กสทช.เคลียร์คดีหวั่นล้มประมูล 3 จี
กสทช.เคลียร์ร่างต่างด้าว ระงับทีโอทีฟ้องศาล หวั่นถูกล้มประมูล 3 จี

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.... และการทำความเข้าใจกับบริษัท ทีโอที เรื่องการเยกคืนคลื่นความถี่ตามกฎหมาย  เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ร่างต่างด้าวที่ต้องปรับปรุง คือ เนื้อหาหรือถ้อยคำที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการล้มประมูล 3 จี ได้ โดยจะนำร่างฉบับปรับปรุงทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมกทค.ในวันที่ 15 ก.ค. ก่อนเข้าบอร์ดใหญ่ในวันที่ 16 ก.ค.

สำหรับเรื่องการทำความเข้าใจกับทีโอทีได้ชี้แจงว่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่กำลังจะหมดสัมปทานกลับคืนมาที่กสทช. เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่กสทช.ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช.

“ทีโอทีเข้าใจแล้วและยินยอมที่จะไม่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งกสทช.พยายามดำเนินการทุกอย่างไม่ให้เกิดคดีใดๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประมูล 3 จีที่กำลังจะเกิดขึ้น” พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าว

นอกจากนี้ กทค.เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อตีความเรื่องนี้โดยเฉพาะและหากยังไม่ชัดเจนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากที่สุดว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งได้ระบุไว้ว่า หน่วยงานที่ถือครองคลื่นโทรคมนาคมจะต้องถูกเรียกคืนคลื่นภายใน 15 ปี

ทั้งนี้  ทีโอทีทีเรื่องแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมต่อศาลปกครองกรณีที่กสทช.จะเรียกคืนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซที่กำลังจะหมดสัมปทานจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เนื่องจาก กสทช.จะไม่ขยายอายุการใช้งานต่อ

ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ ทาง  บริษัท มีเดีย อินฟินิตี้ ได้เข้าพบเพื่อทำความเข้าใจแล้วและจะรีบดำเนินการตามที่ กสทช.สั่ง โดยคำสั่งทางปกครองของกสทช.ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ ดังนั้น หากเอกชนไม่เห็นด้วยต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน  แต่กสทช. ต้องการให้ทำตามคำแนะนำจะง่ายต่อผู้ประกอบการที่ยื่นฟ้องแล้วเรื่องจะยืดเยื้อต่อไปอีก

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ผู้ประกอบการทั้ง 27  บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายรวมทั้งรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ซื้อมือถือ 280 รุ่นไปแล้ว