กสท.ผ่านเกณฑ์ห้ามฟรีทีวีจอดำ

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 18:29 น.
กสท.ผ่านเกณฑ์ห้ามฟรีทีวีจอดำ
กสท. ผ่านร่างเกณฑ์ออกอากาศฟรีทีวี ชี้ห้ามเกิดปัญหาจอดำต้องออกอากาศฟรีทีวีได้ในทุกช่องทางพร้อมประกาศใช้ ก.ย.นี้

นายประเสริฐ อภิปุญญา  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.และเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า  ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 2 ก.ค.ได้พิจารณาแนวทางร่างหลักเกณฑ์การนำพาช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป (Must Carry) ที่กำหนดให้หลังจากนี้หากมีรายการลิขสิทธิ์ที่จะต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวีจะต้องสามารถรับชมได้ทุกช่องทางภายในประเทศไทย 

ทั้งนี้การรับชมได้ทุกช่องทางนั้น ผู้นำเข้าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจะต้องเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์มาตั้งแต่แรกว่าจะออกอากาศฟรีทีวีในทุกช่องทาง และไม่สามารถเรียกร้องเพิ่มเติมค่าลิขสิทธิ์ได้อีก ซึ่งสำนักงานกสทช.จะนำร่างดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสท.ผ่านร่างดังกล่าวในวันที่ 9 ก.ค.  หลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลเดือน ก.ย.

“เรื่องการออกอากาศได้ทุกช่องทางกับการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นคนละส่วนกัน  คือ ถ้าเลือกที่จะออกฟรีทีวี ต้องห้ามจำกัดช่องทางการรับชมไม่ว่ากรณีใดๆ และจะช่วยแก้ปัญหาจอดำแบบที่เกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะทันช่วงฟุตบอลโลกอีก 2 ปีข้างหน้าแน่นอน”นายประเสริฐกล่าว

นอกจากเรื่องการับชมทุกช่องทางแล้ว ยังได้วางกรอบอีก 5 ข้อ คือ 2. หลักการมัส แครี่ ต้องไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ การรับชมฟรีทีวีในระบบดิจิตอลต้องจัดหมวดหมู่ ผู้ประกอบการที่มี โครงข่ายเป็นของตัวเอง  ต้องมีช่องรายการสาธารณะบรรจุอยู่ด้วย

สำหรับฟรีทีวี ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถเลือกแผยแพร่ในโครงข่ายของตัวเองได้ตามเหมาะสม  และฟรีทีวีที่ออกอากาศระบบอะนาล็อกเดิม ยังคงต้องออกอากาศต่อไปจนกว่าจะยุติระบบนี้

ขณะที่การดำเนินการกับทางทรูวิชั่นส์ บอร์ดกสท.ยังไม่ได้พิจารณาโทษทางปกครอง หรือ พิจารณาแนวทางเยียวยาให้กับสมาชิกของทรูวิชั่นส์เพิ่มเติม เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะต้องรอการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการ กสท.พิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กสท.ยังต้องหารือถึงคำสั่งศาลแพ่งเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีแนวทางมาวางกรอบเรื่องรายละเอียดและเนื้อหาที่จะต้องกำหนดเรื่องช่องทางการออกกากาศ  เพราะรายการกีฬาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์ จึงต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่ารายการใดควรต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวีบ้าง