จัดชุดตรวจขยะอุตสาหกรรม96โรงงานเสี่ยง

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 16:06 น.
จัดชุดตรวจขยะอุตสาหกรรม96โรงงานเสี่ยง
กรมโรงงานจัดชุดตรวจสอบโรงงานรับบำบัดกากอุตสาหกรรมเร่งด่วน เป้าหมายตรวจ 96 โรงงานเสี่ยง เสร็จภายในเดือนก.ค.

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมขึ้น ซึ่งจะเป็นคณะกรรมชุดพิเศษเข้าตรวจสอบโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจำนวน 96 โรงงาน จากโรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ 2,235 โรง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทรับบำบัด หลุมฝังกลบ และรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอันตราย เช่น น้ำมันที่ใช้แล้ว น้ำมันเครื่อง สารละลายเสื่อมสภาพ เป็นต้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยจะดำเนินการตรวจให้เสร็จภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อควบคุมคุณภาพของโรงงานบำบัดให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่รับบำบัดกากเกินความสามารถ และมีการบำบัดอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้หากตรวจพบผู้กระทำผิดจะสั่งหยุดปรับปรุงชั่วคราว แต่หากพบเห็นการลักลอบนำขยะไปทิ้งจะดำเนินคดีทางอาญา และสั่งหยุดโรงงานตามกฎหมายทันที ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งระงับไปแล้ว 9 โรงงาน ให้หยุดปรับปรุงชั่วคราว โดยสาเหตุมาจากเครื่องบำบัดเสีย กองกากอุตสาหกรรมไว้นอกโรงงาน รับกากเข้ามามากกว่ากำลังการบำบัดของโรงงาน เป็นต้น

สำหรับการทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนเข้าไปดูแลเรื่องทางเทคนิคของโรงงานรับบำบัดกากอุตสาหกรรม เครื่องจักร และกระบวนการจัดการกับของเสียที่รับเข้ามาภายในโรงงาน รวมถึงกระบวนการด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ควบคุมระบบ ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการที่มีโรงงานลักลอบนำของเสียไปทิ้ง หรือการบำบัดไม่ถูกวิธีจนเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลัง

ขณะที่โรงงานที่เหลือที่ไม่ได้ถูกจับเข้ามาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบดูแลอยู่แล้วตามปกติ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้กำหนดมาตรการแบบยั่งยืน คือจะกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งกากอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบจีพีเอสกับพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เพื่อใช้ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนด โดยขณะนี้ได้ยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

สำหรับปริมาณของเสียที่เป็นกากอันตรายในปัจจุบันมีอยู่ 3.5 ล้านตัน ปริมาณกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 23.4 ล้านตัน และมีโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดทั้งอยู่จำนวน 2,235 โรง โดยกากอุตสาหกรรมจำนวน 50% เข้าสู่ระบบการจัดการ แต่ที่เหลือยังไม่ทราบชัดถึงการนำไปกำจัด