โต้งมั่นใจศก.ไทยแกร่งรับมือวิกฤตได้

วันที่ 29 มิ.ย. 2555 เวลา 12:19 น.
โต้งมั่นใจศก.ไทยแกร่งรับมือวิกฤตได้
รมว.คลัง มั่นใจ เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งพร้อมรับมือวิกฤตการณ์ต่างๆได้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการสัมมนา “ก้าวสำคัญของบริษัทจดทะเบียนไทย” โดยระบุว่า การลอยตัวค่าเงินบาทในปี 2540 ซึ่งจะครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เกิดจากปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจนต้องลอยตัวเงินบาท และเงินบาทอ่อนค่าจาก 25 บาทไปถึงกว่า 50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแรงขึ้น กลไกการส่งออกปรับตัวดีขึ้นจนทำให้เงินบาทแข็งค่าจาก 50 บาท มาอยู่ที่ 40 และ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นับว่าตลอด 5 ปี โครงสร้างเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบาทเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้เศรษฐกิจไทยขณะนี้เข้มแข็ง สามารถรองรับปัญหาเศรษฐกิจทั้งจากยุโรปและปัญหาอื่น ๆ ได้ดี

“ขณะนี้ไทยมีสภาพคล่องในประเทศสูง จึงเหมาะแก่การกู้เงินในประเทศ และการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเตรียมเดินหน้าออกพ.ร.บ.กู้เงิน 1.6 – 2 ล้านล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี เพื่อการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก จะพยายามผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของสภาฯให้ได้ภายใน 6-7 เดือนข้างหน้า เพื่อเร่งนำเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งท่าเรือน้ำลึก รถไฟฟ้า สนามบินและระบบราง ยืนยันว่า แผนกู้เงินดังกล่าวยังอยู่ในกรอบยั่งยืนทางการคลัง ไม่ทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วง เพราะเป็นการนำเงินมาก่อสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ ลงทุนโดยรัฐบาล” นายกิตติรัตน์ กล่าว