กทค.เปิดศึกร่างต่างด้าว

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 16:40 น.
กทค.เปิดศึกร่างด่างด้าว จวกค่ายมือถือบางรายเป่าหูอียู ทำเข้าใจข้อมูลเบืดเบือน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เปิดเผยว่า  หลังได้หารือกับตัวทางจากทางสหภาพยุโรป หรือ อียู ประจำประเทศไทยแล้ว ทางอียูมีความเข้าใจในร่างประกาศ กสทช. เรื่องง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ....ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่ที่ผ่านมาทางอียูได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการบางราย

“ร่างประกาศไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มีกลุ่มคนไทยไปให้ข้อมูลกับทางอียู  ซึ่งการสื่อสารกับต่างชาติที่ไม่เข้าใจกฎหมายไทย   ควรทำอย่างระมัดระวัง  ต่างชาติจะได้ไม่เข้าใจผิด เพราเป็นเรื่องอ่อนไหว  และเหมือนเป็นการชักศึกเข้าบ้าน” นายสุทธิพลกล่าว 

ทั้งนี้  ร่างประกาศฉบับนี้เป็นร่าวที่ปรับปรุงมาจากฉบับเดิมที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้เคยดำเนินการไว้ แต่กทค.ได้นำมาปรับปรุงให้ผ่อนปรนมากที่สุด และยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้ ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งยังไม่ได้กีดกันการลงทุนจากต่างชาติที่ยังเข้ามาถือหุ้นได้ 49% 

สำหรับร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการเห็นด้วยมากขึ้น  ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังคงเป็นผู้ให้บริการบางราย เช่น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ซึ่งการที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้ส่งผลใดๆ  เพราะ กสทช.ยังยืนยันที่จะประกาศใช้ร่างฉบับปรับปรุงโดยเร็ว

“ร่างฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประมูล 3 จีแต่อย่างใด  เพราะเป็นไกดไลน์ให้ผู้ประกอบการที่คิดว่าจะเข้าข่ายดำเนินการให้ถูกต้อง  ซึ่งจะตรวจสอบเฉพาะบริษัทลูกที่เข้าร่วมประมูล ไม่เกี่ยวกับบริษัทแม่” นายสุทธิพลกล่าว

นายอันโตนีโอ  เบอเรนเกอร์  หัวหน้าคณะผู้แทนด้านการค้า และเศราฐกิจ อียู กล่าวว่า  หลังจากเข้าหังการชี้แจงจาก กทค.แล้วจะกลับไปศึกษาร่างประกาศฉบับนิ้อย่างละเอียดอีกครั้ง  และหากยังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจ ก็จะมาหารือกับกทค.เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ อียูได้แสดงความกังวลในประเด็นนิยาม ห้ามต่างด้าวมีอำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึงไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย