พาณิชย์-ดีเอสไอตรวจสอบต่างชาติถือหุ้นเกินกม.

วันที่ 21 มิ.ย. 2555 เวลา 15:01 น.
พาณิชย์-ดีเอสไอตรวจสอบต่างชาติถือหุ้นเกินกม.
"ศิริวัฒน์"มอบกรมพัฒนาธุรกิจฯ-ดีเอสไอ ตรวจสอบต่างชาติลอบทำธุรกิจเกินกฎหมายกำหนด

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เดินหน้าติดตามและตรวจสอบในเชิงลึกกรณีมีกระแสข่าวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และถือครองหุ้นเกินกว่ากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้

กระแสข่าวดังกล่าวระบุว่าต่างชาติส่วนใหญ่เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการทั้งโรงแรม รีสอร์ท หรือแม้แต่ธุรกิจสินค้าเกษตร เช่น การทำนา ซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในส่วนของกฎหมายท้ายบัญชีที่ห้ามคนต่างชาติเข้ามาทำอาชีพสงวน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทีมลงตรวจสอบเชิงลึกในจังหวัดต่างๆ แต่ยังไม่พบการกระทำผิดดังกล่าว

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขณะนี้มีกว่า 5 แสนราย ซึ่งต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจ และขออนุญาตตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอยู่ราว 30,000 ราย และกว่า 27,000 ราย จดทะเบียนถือหุ้นไม่เกินกฎหมายกำหนด ส่วนอีก 3,000 ราย ยื่นขอจดดำเนินธุรกิจเกินกว่ากฎหมายกำหนด แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้กระทำผิด เพราะไม่ได้อยู่ในบัญชีอาชีพสงวน แต่ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย