บางจากฯ ผู้นำGreen Station สถานีบริการน้ำมันต้นแบบแห่งแรกของไทย

วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 09:48 น.
บางจากฯ ผู้นำGreen Station สถานีบริการน้ำมันต้นแบบแห่งแรกของไทย
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันต้นแบบBangchak GreenStationแห่งแรกของประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนวิภาวดีขาเข้า ระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service: THAI PBS) และโรงแรมรามาการ์เด้นส์โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

บริษัท บางจากฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานทดแทนควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า จึงได้ลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จำหน่ายเฉพาะพลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์E10, E20, E85และน้ำมันไบโอดีเซล มีความทันสมัย ในรูปแบบGreenStationครบวงจรมอบความสุขให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการเสริมต่างๆ เช่น ร้านกาแฟอินทนิล ร้านสะดวกซื้อใบจาก ร้านKFC, Mister Donutร้านอาหารชื่อดัง“อิน จัน”บาย ชาคริต แย้มนาม บริการคาร์แคร์ กรีนออโต้ เซอร์วิส กรีนวอช และการให้บริการทางด้านการเงิน ฯลฯ เพื่อรองรับวิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความต้องการหลากหลาย เน้นความสะดวกและรวดเร็ว

ณ สถานีบริการBangchak Green Stationแห่งนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากสถานีบริการน้ำมันทั่วไปในประเทศไทย คือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยมีต้นไม้โซล่าร์เซลล์ บ่อจำลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สวนพืชพลังงานทดแทน นอกจากนี้มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้า รวมทั้งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดLEDประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บางจากฯ มีแผนจะขยายBangchak Green Stationเพิ่มขึ้นอีก3สาขา ภายในปีนี้โดยใช้เงินลงทุนสาขาละ70-100ล้านบาท เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักรู้ เห็นทดแทนจากพืช และพลังงานธรรมชาติซึ่งจะมีบทบาทที่สำคัญในอนาคต