logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
จัดสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรมขายทั่วประเทศ

จัดสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรมขายทั่วประเทศ

09 พฤษภาคม 2555

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสหกรณ์ทุกจังหวัดขายสินค้าราคายุติธรรมดีเดย์หน้าศาลากลางทุกจังหวัด 11 พ.ค.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งสหกรณ์ทุกจังหวัดขายสินค้าราคายุติธรรมดีเดย์หน้าศาลากลางทุกจังหวัด 11 พ.ค.

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้ทำโครงการสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพง โดยจะเริ่มโครงการวันที่ 11 พ.ค. เป็นต้นไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดทุกแห่งหรือตามที่ผู้ว่าฯจะดำเนินการ ซึ่งสินค้าสหกรณ์ที่จะเปิดจำหน่ายราคาถูกนั้นเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่เนื่องจากไม่มีพ่อค้าคนกลางทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคายุติธรรมสำหรับกรุงเทพฯจะเริ่มคาราวานสินค้าราคายุติธรรมที่ตลาดนัดจตุจักร เวลา 13.00 น.ในวันเดียวกัน

จัดสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรมขายทั่วประเทศ

"หลังจากได้รับนโยบายเมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 7 พ.ค. เช้าวันที่ 8 พ.ค.ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด จัดโครงการดังกล่าวโดยจะแบ่งเป็น 2 ระดับคือสินค้าระดับจังหวัด ที่จะนำสินค้าที่จังหวัดผลิตได้นำมาตั้งจุดจำหน่ายเน้นที่หน้าศาลากลางจังหวัด และ 2 การเชื่อมโยงสินค้าในระหว่างจังหวัด เช่นภาคใต้ที่ไม่มีข้าวอาจเชื่อมกับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้จะใช้งบประมาณจังหวัดละ 1 แสนบาทเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ์ เชื่อว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในระดับหนึ่ง"นายสมชายกล่าว 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวอีกว่า โครงการนี้เชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพงได้ในเบื้องต้นอย่างน้อย 1 เดือนที่จะสามารถเวียนสินค้าได้ และในระยะยาวจะทำให้ประชาชนและสหกรณ์มีความเชื่อมโยงกันเอง รวมถึงการติดต่อซื้อขายกันเอง  เนื่องจากสินค้าสหกรณ์มีเกือบทุกประเภท ทั้งสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สุกร โค กระบือ สหกรณ์โคนม  สหกรณ์ผู้ปลุกกระเทียม หอมแดง และสินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน

ซึ่งทั้งหมดมีจำหน่ายในราคาสหกรณ์ทั่วประเทศ แต่ประชาชนไม่ค่อยนิยมเนื่องจาก การจัดร้านและเครื่องอำนวยความสะดวกไม่สะดวก อย่างไรก็ตามจากแนวทางดังกล่าวจะขยายไปสู่สหกรณ์การเกษตรที่จำหน่ายปุ๋ยและวัสดุทางการเกษตรด้วยที่จะเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือเกษตรกร และสมาชิกให้สามารถซื้อสินค้าราคายุติธรรมได้