ปศุสัตว์ไทยไม่ห่วงวัวบ้าระบาดสหรัฐ

วันที่ 25 เม.ย. 2555 เวลา 19:55 น.
ปศุสัตว์ไทยไม่หวั่นโรควัวบ้าระบาดในสหรัฐ เนื่องจากนำเข้าน้อย ต้องผ่านการตรวจสอบ 100%

นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์การพบโรควัวบ้าในสหรัฐอเมริกาว่า สำหรับในประเทศไทยไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากไม่มีการนำเข้าเนื้อวัวจากหรือผลิตภัณฑ์นมจากพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ไทยมีการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐแต่หลังจากเกิดการโรควัวบ้าระบาดในสหรัฐเมื่อปี  2544-2545 ก็ได้มีการห้ามนำเข้า แต่ช่วง  3-4 ปีที่ผ่านมาหลังการปลอดจากโรควัวบ้า สหรัฐ ได้ขอให้อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวซึ่งทางกรมปศุสัตว์ของไทยได้มีการอนุญาตแต่ภายใต้เงื่อนตรวจสอบ 100 % ทำให้มีการนำเข้าน้อย 

อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่า มีการเกิดเชื้อดังกล่าวในสหรัฐอีกครั้งก็จะมีการห้ามนำเข้าตามกฏหมายของกรมทันที