ทอท.เตรียมถกจัดระเบียบแท็กซี่สุวรรณภูมิ

วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา 18:54 น.
ทอท.เล็งจัดระเบียบแท็กซี่สุวรรณภูมิ  นัดประชุม 24 เม.ย.นี้ วางแนวทางแก้หลังพบเป็นแหล่งรวมอบายมุข

นายสมชัย  สวัสดีผล ผู้อำนายการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย(ทอท.)เปิดเผยว่าในวันที่ 24 เม.ย.นี้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณศูนย์ขนส่งสาธารณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีร.อ.นรหัฐ พลอยใหญ่กรรมการ ทอท.เป็นประธานได้นัดประชุมหารือนัดแรก หลักการต้องให้ ทอท.เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเอง ไม่ให้เอกชนดำเนินการอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริเวณศูนย์ขนส่งสาธารณะพบว่า เป็นแหล่งรวมของอบายมุขต่างๆเช่น ตรวจพบว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน มีเรื่องของยาเสพติด และมีปัญหาการลักทรัพย์ ดังนั้นเป้าหมายสำคัญจะต้องมีการจัดระเบียบ ซึ่งมีแนวคิดที่จะย้ายจุดจอดรถแท็กซี่ออกไป แต่ก็ได้รับกระแสต่อต้านจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเรื่องนี้ว่าจะมีการย้ายหรือไม่ หากไม่ย้าย ทอท.จะต้องเข้าไปบริหารจัดการอย่างจริงจัง

"เป้าเหมายสำคัญต้องการจัดระเบียบแท็กซี่ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร จะดูแลความปลอดภัยของสภาพรถต่างๆด้วย"นายสมชัยกล่าว

นอกจากนั้น ที่ผ่านมามีรถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนไว้กับสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 4-5  พันคัน  แต่ปรากฎว่ามีปัญหาเรี่องจำนวนรถแท็กซี่ไม่เพียงพอ  ดังนั้น ทอท.จึงได้ให้รับจดทะเบียนรถแท็กซี่เพิ่มขึ้น   

นายสมชัย กล่าวว่า ตนมีแนวคิดที่จะจัดระเบียบการจอดรถรถแท็กซี่บริเวณอาคารผู้โดยสารใหม่   โดยจะเสนอให้มีการปรับการให้บริการเหมือนในต่างประเทศ  จะไม่มีการจัดพื้นที่จอดรอสำหรับรถแท็กซี่  แต่ใช้วิธีการเมื่อมีผู้โดยสารต้องการใช้บริการก็ให้เรียกรถแท็กซี่มารับผู้โดยสารที่บริเวณชั้น 2เพื่อให้พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสารมีความเป็นระเบียบมากขึ้น         

วันเดียวกัน นายสมบุญ จรรยาเลิศ พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการรถแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ได้ชี้แจงละให้ข้อมูลต่อ กรรมการ ทอท. เรื่องที่มีขบวนการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดระเบียบรถแท็กซี่ภายในศูนย์ขนส่งสาธารณะฯว่า ขณะนี้มีความพยายามของภาคเอกชนบางกลุ่มร่วมกับพนักงานขับรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิบางส่วนที่เสนอตัวเข้ามาดำเนินการ  โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากรถแท็กซี่เที่ยวละ 10 บาท            

สำหรับประเด็นดังกล่าวได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ บอร์ด ทอท. ตรวจสอบเรื่องที่มีคำสั่งรับสมัครผู้ประกอบการรถแท็กซี่เพิ่มอีก1,000 คัน  คำสั่งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานลานจอดจำนวน 10 คน  และการลิดรอนสิทธิของพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ได้มีการลงทะเบียนและผ่านการอบรมแล้ว แต่กลับสร้างเงื่อนไขอ้างว่าไม่มารายงานตัว จึงขอให้ทบทวนแนวคิดที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่ศูนย์ขนส่งฯและเรียกเก็บค่า บริการจากรถแท็กซี่เที่ยวละ 10 บาท  เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของ ทอท.ที่ต้องดูแลในเรื่องนี้           

ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีการทบทวนการจัดจุดจอดรถแท็กซี่ที่อาคารผู้โดยสารจากเดิมให้บริการที่ชั้น 2  ซึ่งเป็นชั้นผู้โดยสารขาเข้า  แต่ได้ย้ายไปอยู่ชั้น 1 ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร