ขสมก.เพิ่มรถบริการคนกรุงเล่นสงกรานต์

วันที่ 14 เม.ย. 2555 เวลา 18:06 น.
ขสมก.เพิ่มรถบริการคนกรุงเล่นสงกรานต์
ขสมก.เพิ่มปริมาณรถเมล์ช่วงบ่าย-สว่าง รองรับคนกทม.ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ช่วงเย็นถึงกลางคืน

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขสมก.ได้เพิ่มการวิ่งรถในเส้นทางที่ผ่านจุดเล่นน้ำสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ซึ่งปกติในช่วงวันหยุดเทศกาล จะมีการลดจำนวนเที่ยวรถในช่วงเวลากลางคืน แต่ปัจจุบัการเล่นน้ำสงกรานต์ ของคนกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนไป นิยมออกมาเล่นน้ำในช่วงเวลาเย็น และกลางคืนเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มรถเพื่อรองรับ

ทั้งนี้ ขสมก. ได้เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง รวมถึงปริมาณรถกะบ่ายและกะสว่างในเส้นทางปกติ 108 เส้นทาง พร้อมขยายเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้ายให้ช้ากว่าช่วงเวลาปกติอีกด้วย