พนักงานการบินไทยนัดลางานร้องสิทธิประโยชน์

วันที่ 13 เม.ย. 2555 เวลา 20:37 น.
พนักงานการบินไทยนัดลางานร้องสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยนักบินการบินไทยนัดลางาน เรียกร้องสิทธิประโยชน์เพิ่ม หลังไม่พอใจการทำงานของฝ่ายบริหาร

การบินไทย
การบินไทย

ผู้ช่วยนักบินของการบินไทยพร้อมใจกันลาหยุดงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของนักบินเพิ่มเติม และไม่พอใจการทำงานของฝ่ายบริหารบางคน ทำให้ฝ่ายดูแลนักบินต้องจัดนักบินสับเปลี่ยนวุ่ยวาย จนส่งผลให้เที่ยวบินสายการบินไทย บางเที่ยวบินต้องล่าช้า

ล่าสุด  การบินไทยออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า เหตุที่บางเที่ยวบินล่าช้า เป็นผลจากที่การบินไทยมีการเพิ่มเที่ยวบินรองรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ แต่การบินไทยมีนักบินส่วนหนึ่งได้ลาพักผ่อนในช่วงดังกล่าวด้วย ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียกนักบินมาปฏิบัติการบินทดแทนนักบินที่ขอลาพักผ่อน พร้อมยืนยันสามารถบริหารจัดการให้มีนักบินปฏิบัติการบินได้ในทุกเที่ยวบิน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแต่อย่างใด