อุตชงของบ9.2พันล้านหนุน12นิคมฯสร้างเขื่อน

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 20:05 น.
อุตชงของบ9.2พันล้านหนุน12นิคมฯสร้างเขื่อน
อุตฯเตรียมเสนอของบ 9,200 ล้านบาท อุดหนุน 12 นิคมฯสร้างเขื่อนในเดือนเม.ย. ด้าน "ปลอดประสพ" แนะจัดทำงบให้สอดคล้องมาตรฐาน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดภายหลังการหารือร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง และ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอของบประมาณวงเงิน 9,200ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการสร้างแนวป้องกันน้ำถาวรให้นิคมฯ 12 แห่ง โดยคาดว่าน่าจะได้งบประมาณมาในช่วงปลายเดือนเม.ย. พร้อมกับการกำหนดราคาที่เหมาะสมเสร็จ

ทั้งนี้ แบ่งเป็นนิคมฯ ที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 6 แห่ง ได้แก่ นิคมฯ สหรัตนนคร เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมบางปะอิน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี วงเงิน 3,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจำนวน 2 ใน 3 ของการลงทุนทั้งหมดรวม 5,700 ล้านบาท ระยะทางการสร้างเขื่อนรวม 142.1 กิโลเมตร โดยเงินอุดหนุนจะเป็นเงินให้เปล่า ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการจ่ายเงิน

รวมทั้ง นิคมฯ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วม 6 แห่ง ได้แก่ นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯบางชัน นิคมฯบางปู นิคมฯบางพลี นิคมฯ สมุทรสาคร และนิคมฯพิจิตร วงเงิน 5,400 ล้านบาท สร้างเขื่อนระยะทางรวม 66.6 กิโลเมตร เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 60-70 ล้านบาทต่อกิโลเมตร โดยกนอ.มีแนวทางการดำเนินการขณะนี้อยู่ 3 วิธี ได้แก่ 1. ให้รัฐบาลอุดหนุนเงินโดยตรงเต็มจำนวน 5,400 ล้านบาท 2. ให้กนอ.กู้เงินแล้วนำรายรับไปจ่ายหนี้ 3. เอาเงินรายรับของกนอ.ไปจ่ายเงินสร้างเขื่อนเลย โดยไม่ต้องนำส่งเงินเข้าภาครัฐ ซึ่งการเลือกแนวทางจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกนอ. ที่มีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

“จะเร่งทำเรื่องเสนอของบประมาณส่งไปยังกบอ.ให้เร็วที่สุดภายในเดือนเม.ย.”ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

ขณะที่การจัดทำราคาที่เหมาะสม หรือราคากลางการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำถาวร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะประเมินได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างทั้งด้านรูปแบบการสร้างเขื่อน และพื้นที่  แต่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมๆ กับการเสนอของบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกันก่อนที่จะให้เงินอุดหนุนกับผู้พัฒนานิคมฯ

นายปลอดประสพ กล่าวว่า ภาคเอกชนจำเป็นต้องไปคิดจัดทำงบประมาณการก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ถือว่ายอดเงินงบประมาณที่ยื่นขอมายังไม่นิ่ง จนกว่ากบอ.จะได้รับหนังสือเสนอของบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะช่วยภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแน่นอนเป็นเงินสด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำถาวร โดยเมื่อได้รับเรื่องเสนอเข้ามาแล้ว การประเมินราคากบอ.จะประเมินในเบื้องต้น และให้สำนักงบประมาณ สำนักบริหารหนี้ และกรมบัญชีกลางประเมิน ก่อนยื่นเรี่องให้ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และสุดท้ายสุดให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ