เกษตรสั่งดูโควต้าส่งออกไก่สด

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 11:16 น.
เกษตรสั่งดูโควต้าส่งออกไก่สด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมปศุสัตว์ประสานกระทรวงพาณิชย์และสมาคมเนื้อสัตว์ปีกบริหารโควต้าการส่งออกไก่สด หลังอียูยกเลิกระงับการนำเข้า

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค(DG SANCO) ที่ได้แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ได้มีมติยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่สดจากประเทศไทยหลังจากที่เคยระงับการส่งออกจากประเทศไทยด้วยโรคไข้หวัดนกตั้งแต่วันที่23 มกราคม 2547

ทั้งนี้  คาดว่าสหภาพยุโรปจะประกาศเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการใน EUOfficial Journal ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของไทยแล้วยังจะทำให้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดส่งออกเนื้อไก่ไทยไปยังตลาดโลก  และส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อของไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้การส่งออกไก่สดของไทยสามารถส่งออกได้ทันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานกับกระทรวงพาณิชย์และสมาคมเนื้อสัตว์ปีกในการเตรียมบริหารโควตาการส่งออกไก่สดของไทย โดยเบื้องต้นคาดว่าในปี 2555 ประเทศไทยจะสามารถส่งออกไก่สดไปยังสหภาพยุโรปได้ประมาณ 50,000 ตัน