มี.ค.สินค้าแพงสุดอาหารขยับไม่หยุด

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 11:00 น.
มี.ค.สินค้าแพงสุดอาหารขยับไม่หยุด
ราคาสินค้า มี.ค. เพิ่มแพงสุดปีนี้ 3.45% เหตุราคาอาหารพุ่ง ส่งผลไตรมาสแรกเงินเฟ้อ 3.39% พาณิชย์ยันค่าจ้างกระทบเงินเฟ้อแค่ 0.1%

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนราคาสินค้าแพงขึ้นเดือน มี.ค. 2555 เท่ากับ 114.30 สูงขึ้น 3.45% เทียบเดือน มี.ค.ปีก่อน เป็นอัตราสูงสุดในรอบปีนี้ โดยเงินเฟ้อเดือน ม.ค. เพิ่ม 3.38% และเดือน ก.พ. เพิ่ม 3.35% เทียบเดือนเดียวกันกับปีก่อน

ขณะเงินเฟ้อเดือน มี.ค. เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.ปีเดียวกันสูงขึ้น 0.59% ส่งผลให้เงินเฟ้อ3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) 2555 สูงขึ้นแล้ว 3.39% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 7.07% สินค้าสำคัญราคาแพงขึ้น เช่น ผักสดและผลไม้ เพิ่ม 10.41% เครื่องประกอบอาหาร 9.38% อาหารบริโภคในบ้าน 11.59% อาหารบริโภคนอกบ้าน 6.54% เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 3.75% ส่วนดัชนีหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 1.23% เป็นผลจากน้ำมันแพงขึ้น 2.63%

เมื่อแยกเป็นรายการสินค้า พบว่าสินค้าที่ราคาแพงขึ้นเทียบกับเดือน มี.ค.ปีก่อน ได้แก่ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง (5 กก.) ราคาเพิ่มขึ้น 3.45% อาหารสำเร็จรูป ราคาเพิ่มขึ้น 9.33% ได้แก่ ข้าวราดแกง ราคาจาก 29.47 บาท/จาน เป็น 29.73 บาท/จาน ข้าวผัด จาก 31.14 บาท/จาน เป็น 31.44 บาท/จาน ก๋วยเตี๋ยว 28.72 บาท/จาน เป็น 28.88 บาท/จาน ข้าวมันไก่ 30.10 บาท/จาน เป็น 30.48 บาท/จาน กับข้าวปรุงสำเร็จ 26.42 บาท/ถุง เป็น 26.82 บาท/ถุง กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคลราคาเพิ่มขึ้น 1.55%

นายยรรยง กล่าวว่า กระทรวงยังคงไม่ปรับเป้าเงินเฟ้อปีนี้ที่ตั้งไว้ขยายตัวไม่เกิน 3.8% การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน จะกระทบเงินเฟ้อเพียงแค่ 0.1% เท่านั้น แต่ปัจจัยที่น่าห่วงคือราคาน้ำมันโลก ที่จะกระทบเงินเฟ้อมาก