เฟตตาเชิญปูโชว์วิสัยทัศน์หนุนท่องเที่ยว

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 20:40 น.
เฟตตาเชิญ "ยิ่งลักษณ์" โชว์วิสัยทัศน์ส่งเสริมท่องเที่ยว 30 ม.ค.นี้ หวังเห็นแผนนโยบายชัดเจน ชงรัฐปลุกชีพสนามบินทั่วไทย

นายศักรินทร์ ช่อไสว ผู้อำนวยการสมาคมโรงแรม ในฐานะกรรมการสหพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (เฟตตา) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ เฟตตาได้จัดเวทีเสวนานโยบายของรัฐบาลต่อการท่องเที่ยวไทย ที่โรงแรมดุสิตธานี  โดยได้เชิญน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดวิสัยทัศน์และแนวทางส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้ตามเป่าหมายที่ตั้งไว้ ในอีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยร่วมรับฟังแนวความคิดเห็น ประมาณ 500-700 คน เพื่อนำนโยบายต่างๆที่รับฟังไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด หรือตัดสินใจด้านการลงทุนทางธุรกิจต่อไป ซึ่งเฟตตาต้องการเห็นถึงความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมและวางแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ทำให้ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตต่างๆ ทั้งวิกฤตภายในประเทศและต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆการเติบโตที่เป็นอยู่จึงไม่เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น”นายศักรินทร์ กล่าว

สำหรับเฟตตาอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สามารถพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง เบื้องต้นจะเสนอให้รัฐบาลฟื้นการให้บริการสนามบินต่างจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางการขนส่งผู้โดยสารต่างชาติให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ไม่แออัดเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรูปแบบการให้บริการอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งการเปิดเป็นเส้นทางประจำ หรือการเดินทางแบบเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) 

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลสามารถผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้ดำเนินการได้จริง เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล