กรอ.ลุยตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษทั่วประเทศ

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 17:14 น.
กรอ.เดินหน้าตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษทั่วประเทศ แต่โครงการปี55 ถูกเบรกของบฯไม่ได้ เตรียมทำแผนของบใหม่ปี56 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองพ.ศ. 2550-2554 ขณะนี้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว 2 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฯ ส่วนกลาง ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยหลังจากนี้มีแผนจะจัดตั้งศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เป้าหมายตั้งเพิ่มอีก 11 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด ที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า แผนขจัดมลพิษจำเป็นต้องเดินหน้าต่อ แต่ในปี 2555 การของบประมาณมีปัญหา เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด โครงการจัดตั้งศูนย์ทั่วประเทศจึงต้องชะลอออกไป ซึ่งกรมฯ จะทำแผนของบประมาณต่อไปในปี 2556 แทน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องทำอย่างต่อเนื่อง และถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์แต่ละแห่งจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ในติดตั้งระบบตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางน้ำ อากาศ ส่งตรงออนไลน์มายังศูนย์ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตามแผนจะมีการติดตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ เป็นต้น

รวมทั้งในแผนขจัดมลพิษใหม่จะมุ่งเน้นเรื่องการลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายมากขึ้น เพราะในพื้นที่ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างมา ทางกรมฯจึงอยู่ระหว่างการทำแผนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 กรมฯ จะมีโครงการร่วมกับประเทศเกาหลี ในการติดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดราชบุรี เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง

สำหรับศูนย์ฯ ที่กรมโรงงาน ได้มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ม.ค. 2555 เป็นการเฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และติดตามคุณภาพอากาศจำนวน 190 ปล่อง จากโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมควบคุมมลพิษ และกนอ.ด้วย