เชลล์ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด50 สต.

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 13:11 น.
เชลล์ชิงปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดอีก 50 สต.ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา ขณะที่บางจากฯจะปรับขึ้นพรุ่งนี้

บริษัท เชลล์แห่งประเทศ ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันต่างชาตินำร่องปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทุกชนิดอีกลิตรละ 50 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา (12 ธ.ค.)หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลให้ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่ต่ำ          ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันของเชลล์ฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นดังนี้ เบนซิน 91 อยู่ที่ลิตรละ 37.47บาท แก๊สโซออล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 36.19 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 34.44 บาท และดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30.49 บาท

ขณะที่บางจากฯจะปรับขึ้นเบนซิน-ดีเซล 50 สต./ลิตร เว้น E85 มีผลพรุ่งนี้