การบินไทย ดัมพ์ราคาตั๋ว

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 11:37 น.
การบินไทย ดัมพ์ราคาตั๋ว
จำปี ระเบิดศึกดัมพ์ราคาตั๋วรับปีมงกรทอง ทั้งในเส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  ไปเชียงใหม่ แค่ 2,235 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.นี้

นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย   เปิดเผยว่า  การบินไทย จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษ “Travel Around Thailand” สำหรับเส้นทางบินเที่ยวเดียวภายในประเทศ ซึ่งรวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว โดยสามารถออกบัตรโดยสาร และเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2555 ดังนี้

1. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่                ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,235    บาท

2. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - เชียงราย                ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,615    บาท

3. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - ขอนแก่น                ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             1,980    บาท

4. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี                 ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,060    บาท

5. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี           ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,170    บาท

6. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี           ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,460    บาท

7. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - กระบี่                     ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,575    บาท

8. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - ภูเก็ต                     ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,680    บาท

9. เส้นทางบินกรุงเทพฯ - หาดใหญ่                ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             2,955    บาท

10. เส้นทางบินเชียงใหม่ - ภูเก็ต                   ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             3,960     บาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดโปรโมชั่น “Fly To The World” จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษ ในเส้นทางไป-กลับทุกเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่กว่า 60 จุดบินของการบินไทย ทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งรวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ซึ่งราคาอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร โดยสามารถออกบัตรโดยสาร และเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค.2555 ดังนี้

1. เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่จุดบินในทวีปเอเซีย อาทิ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปีนัง  ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่ 8,065   บาท

2. เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่จุดบินในทวีปออสเตรเลีย อาทิ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เพิร์ธ ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่             23,410   บาท

3. เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่จุดบินในทวีปยุโรป อาทิ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – มาดริด ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่            36,780    บาท

4. เส้นทางบินกรุงเทพฯ สู่จุดบินในทวีปอเมริกา อาทิ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส ราคาที่นั่งชั้นประหยัดเริ่มต้นที่            44,345    บาท

สำหรับ บัตรโดยสารราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง บัตรโดยสารหลังจากออกบัตรโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ตัวแทนจำหน่าย สำนักงานขายการบินไทยทั่วประเทศ เว็บไซต์www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center (662) 356-1111 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2555