ปีหน้าอาหารแพงขึ้น5%

วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 10:51 น.
ปีหน้าอาหารแพงขึ้น5%
หอการค้าไทยฟันธงราคาอาหารปี 2555 ขึ้นยกแผงกว่า 5% จาก 3 ปัจจัย น้ำมันแพง นโยบายรัฐอุดหนุนราคา และภัยธรรมชาติ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาอาหารปี 2555 มีแนวโน้มปรับสูงกว่า 5% ทั้งข้าว เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ โดยเป็นผลจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทรงตัวระดับสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งอาหารเพิ่ม คาดว่าน้ำมันดิบโลกปีหน้าจะมีราคากว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

รวมทั้งทำให้พืชพลังงานทดแทนมีราคาสูงขึ้น เช่น ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลังส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบพืชพลังงานเหล่านี้มีต้นทุนสูงขึ้น กระทบราคาเนื้อสัตว์แพงขึ้นด้วย

ปัจจัยต่อมา ผู้ประกอบการสินค้าอาหารลดต้นทุนไม่ได้ เพราะนโยบายรัฐบาลดันราคาสินค้าเกษตรขึ้นด้วยการอุดหนุนแทรกแซง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้เอกชนจะลดต้นทุนด้วยการทำคอนแทรกต์ฟาร์มมิง นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่รัฐบาลจำกัดวิธีการนำเข้า ส่งผลให้ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังสูง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9 บาท สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านกิโลกรัมละ 45 บาท

นอกจากนี้ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล 2554/2555 ทำให้ราคาปลายข้าวขึ้นถึงกิโลกรัมละ 10 บาท หรือขึ้นไปสูงสุดถึงกก.ละ 10 บาท เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้โรงสีส่งมอบปลายข้าวเข้าโครงการรับจำนำไว้ในสต๊อกรัฐบาลด้วย ทำให้สินค้าปศุสัตว์ที่ใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น อุตสาหกรรมไก่ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะต้องซื้อปลายข้าวมาใช้ในราคาสูงขึ้นมาก และส่งผลกระทบให้พืชสินค้าเกษตรตัวอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนปลายข้าวเพื่อนำมาทำอาหารสัตว์ เช่น มันสำปะหลัง ปรับราคาตามไปด้วย โดยปัจจุบันหัวมันสดอยู่ที่กก.ละ 3 บาทแล้ว

สำหรับภัยธรรมชาติที่ผันผวนเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาอาหารปีหน้ายังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตเสียหายและโรคระบาดมากขึ้นในปัจจุบัน