กสทช.ผ่านร่างแผนแม่บทกระจายเสียง-โทรทัศน์

วันที่ 09 ธ.ค. 2554 เวลา 17:32 น.
บอร์ดเล็ก กสทช. ผ่านร่างแผนแม่บทกระจายเสียง-โทรทัศน์ เตรียมเสนอบอร์ดกลางสัปดาห์ ย้ำสาระร่างเดิม เพิ่มตัวชี้วัด   น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดเล็ก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท ได้จัดทำร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ร่างฉบับเดิม ที่นายพนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จัดทำไว้แล้ว ทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการไปได้มาก ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่วันที่ 14 ธ.ค. นี้ หากบอร์ดเห็นชอบคาดว่าจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ในต้นปีหน้า หากไม่มีการคัดค้านในเนื้อหาสาระสำคัญ จะมีการประกาศใช้ภายในไตรมาสแรก ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกาศใช้แผนบริหารคลื่นความถี่ที่ผ่านการพิจารณาบอร์ดไปก่อนหน้านี้ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมที่อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ซึ่งจะทำให้ปีหน้าเป็นการเริ่มต้นใช้แผนใหม่ทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นในร่างฯ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์ คือ การให้ใบอนุญาต, การกำกับดูแลและการแข่งขัน, การคุ้มครองผู้บริโภค, สิทธิเสรีภาพ, การพัฒนากิจการ, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล และการบริหารจัดการ ซึ่งส่วนที่แตกต่างจากเดิมคือ การกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้นว่า ระหว่างการใช้แผนในปี 55 – 59 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลที่จะเน้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้วันที่ 13 ธ.ค. บอร์ดเล็กจะมีการเรียกหารือหน่วยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นความถี่ ทำความเข้าใจตาม ม.82-83 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เพื่อเตรียมลงทะเบียนเสนอแผนความจำเป็นที่ต้องถือครองคลื่นความถี่ให้ กสทช. พิจารณาออกใบอนุญาตชั่วคราว โดยล่าสุดมีหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ 300หน่วยงาน ซึ่งส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการนำคลื่นความถี่กลับมาเพื่อจัดให้มีการประมูลเพื่อจัดสรรใหม่ และต้องมีการพิจารณาร่วมกับตารางคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล น.ส.สุภิญญา กล่าวต่อไปว่า ผู้ได้รับอนุญาตออกอากาศในลักษณะชั่วคราวของวิทยุชุมชน ทั้งหมด 6,600 สถานีเดิม ซึ่งกำลังจะหมดระยะเวลาทดลองออกอากาศในวันที่ 10 ม.ค. 55 ต้องเข้าแสดงตนเพื่อรับการขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 54 ถึง 29 ก.พ. 55 และไม่มีการเปิดให้รายใหม่ลงทะเบียนเพิ่มเติม