ครม.เว้นภาษีฮอนด้านำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

วันที่ 29 พ.ย. 2554 เวลา 13:36 น.
ครม.เว้นภาษีฮอนด้านำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป
ครม.ไฟเขียวเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป “ฮอนด้า”เข้าข่าย

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 พ.ย.) มีมติอนุมัติหลักการให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร รถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2554-30 มิ.ย.2555

สำหรับการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปนั้น มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ครบวงจรในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งขณะนี้มีค่ายรถยนต์แห่งเดียวที่เข้าข่าย คือ ค่ายรถยนต์ฮอนด้า ขณะที่การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องเป็นไปนำเข้าเพื่อทดแทนชิ้นส่วนรถยนต์ที่โรงงานผลิตในประเทศถูกน้ำท่วมเท่านั้น

นพ.วรรณรัตน์ ระบุว่า การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งเครื่องจักร ให้ผู้ประกอบการยื่นเรื่องให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กำหนดประเภทชิ้นส่วนฯ และพิจารณานำเข้าเป็นรายๆไป ทั้งนี้ ในส่วนการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนยานยนต์กำหนดให้นำเข้าได้ไม่เกินปริมาณที่ผลิตได้ในปีที่แล้วหรือใกล้เคียง