กฟผ.เดินเครื่องโรงไฟฟ้าวังน้อย

วันที่ 01 พ.ย. 2554 เวลา 15:10 น.
กฟผ.เดินเครื่องโรงไฟฟ้าวังน้อยแล้ว พร้อมลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า ขณะนี้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเริ่มมีปริมาณลดลง กรมชลประทานและ กฟผ.จึงปรับแผนลดการระบายน้ำลง แต่ยังคงเก็บกักน้ำที่ไหลเข้าอ่างไว้ส่วนหนึ่งเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ต.ค.54 เวลา 24.00 น. ระบายน้ำออกปริมาณ 29.46 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 33.44 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถลดการระบายน้ำลงได้อีกจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ในสัปดาห์นี้มีการะบายน้ำ 18 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และจะพิจารณาปรับแผนลดการระบายน้ำลงหากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำของลำน้ำท้ายเขื่อนลดลงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า ระบบผลิตไฟฟ้าขณะนี้บริเวณรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเริ่มลดลง กฟผ.จึงได้เดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าวังน้อย ขนาดกำลังผลิต 686 เมกะวัตต์ เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จากก่อนหน้านี้ระดับน้ำรอบๆ บริเวณโรงไฟฟ้าสูงขึ้นมาก กฟผ.ได้หยุดเดินเครื่องชั่วคราวและปรับแผนการผลิตไฟฟ้าไปใช้แหล่งอื่นแทน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า ส่วนกรณีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กฟผ.ได้วางแผนป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งจนถึงขณะนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ส่วนด้านระบบส่งไฟฟ้าจากการที่ กฟผ.ได้เตรียมแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมไว้แล้ว ทำให้ถึงขณะนี้ยังสามารถดำเนินการส่งจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ