กฟน.เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารับน้ำท่วม

วันที่ 01 พ.ย. 2554 เวลา 14:31 น.
กฟน.เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารับน้ำท่วม ประสานกทม.ดูแลระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การจ่ายไฟฟ้าของ กฟน.ทุกพื้นที่ยังเป็นไปตามปกติ ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมในสถานีต้นทางและสถานีย่อย โดยในช่วงนี้ กฟน.งดการดับไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ตามปกติ

ในเรื่องการจ่ายไฟฟ้านั้น กฟน.เตรียมแผนรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้มีไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำของกรุงเทพมหานครนั้น กฟน.ได้เตรียมสายป้อนสำรอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำทุกแห่งอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

นอกจากนี้ กฟน.ยังเฝ้าระวังโดยตั้ง“ศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวง" เพื่อติดตามข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายใน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยที่ ศปภ.นี้ กฟน.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความแนะนำ