หอการค้าร้องรัฐปกป้องกทม.พ้นน้ำท่วม

วันที่ 26 ต.ค. 2554 เวลา 16:51 น.
หอการค้าร้องรัฐปกป้องกทม.พ้นน้ำท่วม
หอการค้าเสนอ 4 ข้อ ต่อรัฐบาล ให้ปกป้องกรุงเทพอย่างสุดความสามารถ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประสานเอกชนเรื่องระบบขนส่ง 

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานสภาหอการค้าแหงประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานดูแลปัญหาน้ำท่วมของหอการค้า ว่า หอการค้ามีข้อเสนอถึงรัฐบาล 4 ข้อ ได้แก่ 1. ต้องการให้รัฐบาลปกป้องกรุงเทพอย่างสุดความสามารถ และควรบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพให้มากที่สุด เนื่องจากกรุงเทพถือเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจ ทั้งของไทยและต่างชาติ ข้อมูลข่าวสาร และการขนส่งคมนาคม รัฐบาลจึงต้องเร่งกระจายน้ำออกไปในพื้นที่รอบนอก ไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะหยุดชะงัก และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

2. ต้องการให้รัฐบาลสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดศูนย์ข้อมูลหรือตั้งเว็ปไซต์ให้ข้อมูลแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักธุรกิจ เพราะขณะนี้ข่าวสารที่ออกมาสร้างความสับสนอย่างมาก เช่น การเผยแพร่ภาพเครื่องบินน้ำท่วม ซึ่งหากชาวต่างชาติเห็นอาจเข้าใจผิดว่าเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ ทำให้นักธุรกิจต่างชาติคิดว่าสนามบินต้องหยุดให้บริการ หรือไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ เป็นต้น

3. รัฐบาลควรประสานกับภาคเอกชนในเรื่องการขนส่งสินค้า และระบบกระจายสินค้าในการนำสินค้าเข้าไปในพื้นที่ประสบภัย หรือนำออกมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงงานหลายแห่งยังสามารถทำการผลิตได้อยู่ แต่ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้า จึงต้องร่วมกันหาทางนำสินค้าออกมากระจายให้ทั่วถึงมากที่สุด

4. หอการค้าได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยร่วมกับหอการค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานข้อมูลไปยังนักธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ๆได้อย่างสะดวก รวมถึงจะได้สามารถเข้าสู่มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายที่อยู่ในพื้นที่อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง

“จะนำประเด็นการหารือทั้ง 4 ข้อนี้ ไปนำเสนอต่อนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันกรุงเทพให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดูแลปัญหาน้ำท่วม และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัย การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังน้ำท่วม และการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ