อุตฯแจงขนย้ายสารเคมี-วัตถุอันตรายนิคมน้ำท่วม

วันที่ 13 ต.ค. 2554 เวลา 15:42 น.
รมว.อุตสาหกรรม แจง ขนย้ายสารเคมี และวัตถุอันตราย นิคมน้ำท่วม ไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า มีสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายมีอยู่ใน 4 นิคมฯ ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ นวนคร บางกะดี และนิคมฯไฮเทค โดยในโรจนะมี 4 โรงงานที่มีสารเคมี และ 1 ใน 4 นั้น ได้บรรจุสารเคมีเคลื่อนย้ายออกมาจากโรจนะแล้ว โดยเป็นสารเคมีในกลุ่มเกลือไซยาไนต์ ใช้เป็นสารเคมีชุบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ส่วนโรงงานอีก 3 แห่ง ได้บรรจุสารเคมีเก็บไว้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำ 5 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

ขณะที่ในนิคมฯไฮเทคมีโรงงาน 2 แห่ง ที่มีสารเคมีเกลือไซยาไนต์ และน้ำยาเคมีที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้มีการขนย้ายออกนอกโรงงานไปเก็บไว้ภายนอกแล้ว ส่วนที่นวนครเป็นสารเคมีประเภทออร์แกนนิคเพอร์ออกไซต์ ที่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งได้ขนย้ายออกไปภายนอกแล้วเช่นเดียวกัน โดยเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีสารเคมีและวัตถุอันตรายเจือปน และไม่เป็นอันตรายแน่นอน