ปูกดปุ่มรับจำนำข้าว

วันที่ 07 ต.ค. 2554 เวลา 10:21 น.
ปูกดปุ่มรับจำนำข้าว
นายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริหารจัดการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร กดปุ่มรับจำนำข้าว กำชับทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างเป็นธรรม-โปร่งใส

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดศูนย์บริหารจัดการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล รวมทั้งเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้งระบบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยวันนี้ เป็นวันแรกที่เริ่มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 54/55 พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ไปยังผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี, จ.นครสวรรค์ และ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลถือเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่เกษตรกร จึงอยากฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินงานในโครงการรับจำนำอย่างดีที่สุด และที่สำคัญต้องมีความถูกต้อง ยุติธรรม

ทั้งนี้ยอมรับว่า โครงการรับจำนำในรอบนี้อาจทำให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะรัฐบาลได้ปรับปรุงขั้นตอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการให้กระบวนการรับจำนำข้าวในครั้งนี้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ รวมทั้งกรมการค้าภายในช่วยตรวจสอบด้วยว่าในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีนี้ ยังมีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม