ก.อุตฯเว้นค่าต๋งโรงงานน้ำท่วม

วันที่ 06 ต.ค. 2554 เวลา 20:58 น.
ก.อุตฯว้นค่าต๋งรายปีให้โรงงานประสบอุทกภัยดักคอผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรงพนักงาน75%

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5 ปีให้กับโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้

ส่วนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ประสบอุทกภัยต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานร้อยละ 75 ของเงินเดือนปกติ จนกว่าจะกลับเข้าทำงานได้ หากผู้ประกอบการจะเลิกกิจการต้องไม่ใช่ความผิดของพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องจ่ายชดเชยตามอายุงาน เช่น 120 วันก็จะจ่ายเงินเดือนค่าจ้างขั้นสุดท้าย 30 วัน ถ้าทำงานเกิน 10 ปีก็จะจ่ายเงินเดือนในเดือนสุดท้ายคูณ 300 วัน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายพ.ร.บ.ประกันสังคม สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้าง จะมีการชดเชยเงินประกันสังคมให้พนักงานครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสุดท้ายเป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน  ส่วนลูกจ้างรายวันที่ได้รับผลกระทบก็จะไม่มีรายได้จะเร่งให้กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมเข้ามาดูแล.