ทุ่ม4แสนล้านรับจำนำข้าว

วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 20:17 น.
ทุ่ม4แสนล้านรับจำนำข้าว
ครม.ไฟเขียวทุ่ม 4.1 แสนล้านบาทรับจำนำข้าว 4 เดือน 7ต.ค.54-19ก.พ.55

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2554 -วันที่ 29 ก.พ. 2555 มีระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับจากวันรับจำนำ ภายใต้กรอบวงเงิน 4.1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้เงินที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการจะมาจาก เงินสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ที่เหลือ 3.2 แสนล้านบาท ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินทุนให้แก่ ธ.ก.ส.

สำหรับรายละเอียดราคารับจำนำข้าวได้กำหนดชนิดข้าวเปลือกนาปีความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 18,000 บาท 3.ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท 4.ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 10% ตันละ 16,000 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น 10% ตันละ 15,000 บาท 6.ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท 7.ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท 8.ข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท 9.ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท และ10.ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท

ทั้งนี้ การรับจำนำดังกล่าวจะไม่จำกัดทั้งปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าโครงการรับจำนำ และปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะนำมาเข้าโครงการ แต่ต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรปลูกเองในฤดูกาลผลิต 2554/2555 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง