สมาคมโรงแรมดันยกระดับท่องเที่ยว

  • วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 19:31 น.

นายกสมาคมโรงแรมไทย เตรียมดัน 4แนวทางยกระดับท่องเที่ยวไทยเสนอรัฐมนตรี 

นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่าทางสมาคมโรงแรมไทย เตรียมเข้าพบนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 16 ก.ย.นี้เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ ปัญหาและยกระดับการท่องเที่ยวไทย โดยได้เสนอ  4 แนวทางหลักประกอบด้วย1. ปัญหาเรืื่องการขาดใบประกอบกิจการโรงแรม เนื่องจากโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตมีมากกว่าโรงแรมที่มีใบอนุญาต และมีการหลวงลวงนักท่องเที่ยวว่าเป็นโรงแรมระดัึบ 5 ดาว    

2.ปัญหาเรื่องจำนวนห้องพักในโรงแรมที่มีมากเกินไปในทุกจังหวัด โดยรวมแล้วโรงแรมไทยมีมากเกินกว่า 5 แสนห้องทั่วประเทศ จนทำให้เกิดปัญหาตัดราคาค่าเช่าห้องพัก ซึ่งจะยิ่งส่งผลเสียในอนาคต เนื่องจากจะมีน้ักลงทุนต่างชาติเตรียมตัวเข้ามาซื้อโรงแรมราคาถูกๆในไทย เพื่อนำไปลงทุนต่อ  3.ปัญหาไกด์ผี  แท็กซี่ผี  ทัวร์ศูนย์เหรียญ รวมถึงการรุกล้ำและไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ เช่นบริเวณที่ติดชายหาด   และ  4. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะรองรับกับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งบุคลากรของไทยนั้นยังขาดความรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาที่สาม อย่างเช่นภาษาจีน น้อย ทำให้แรงงานไทยจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงนั้นต่อไปจะทำได้ยากกว่า ทำให้ต้องมีการเปิดหลักฝึกอบรม หรือสถาบันการอบรมเพื่อมารองรับ

“ปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเวลานี้ ปัจจุบันโรงแรมในกรุงเทพฯมีที่ขอใบอนุญาตเพียง 362 แห่ง ขณะที่มีโรงแรมที่ไม่ขอใบอนุญาตนั้นมีมากกว่า 380 แห่ง รวมไปถึงโรงแรมที่ไม่ขอใบอนุญาตมีมากทั้งที่ภูเก็ต เชียงใหม่และพัทยา”นายประกิจกล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวในช่วง 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค.) ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย 12.89 ล้านคน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25%  โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีน 70%   อินโดนีเซีย 46%  ซึ่งถืิอเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่น่าจับตามองเนื่องจากมีประชากรมากถึง 300 ล้านคน  และรัสเ่ซีย 78% หรือ 3.4 แสนราย  ขณะที่อัตราการเข้าจองห้องพักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 50%  เป็น 62% ทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต  ขณะที่เชียงใหม่มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 40 กว่า% คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีที่มีงานพืชสวนโลกระหว่างเดือนพ.ย.2554-ก.พ.2555 แต่จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้าพัก

นายประักิจ กล่าวอีกว่ารายได้จากธุึรกิจท่องเที่ยวปีนี้จะไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งปีัไม่ต่ำกว่าต่ำกว่า 19 ล้านคน จากเป้าเดิมที่เคยตั้งไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ไม่ต่ำกว่า 17 ล้านคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ