เจ้าของรถก่อนปี49อาจได้สิทธิคืนภาษีหากซื้อใหม่

วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 17:50 น.
เจ้าของรถก่อนปี49อาจได้สิทธิคืนภาษีหากซื้อใหม่
ขนส่งยอมรับข้อมูลจดทะเบียนรถก่อนปี49ไม่สมบูรณ์ ชี้อาจต้องยกประโยชน์ให้คนเคยซื้อรถได้รับคืนภาษีรถคันแรกด้วย

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลการครอบครองรถยนต์คันแรกของกรม พบว่า ไม่ข้อมูลยื่นจดทะเบียนหลังปี2549ถึงปัจจุบันเท่านั้นที่มีความสมบูรณ์ ขณะที่ข้อมูลก่อนปี 2549นั้น อาจไม่ครบ โดยเฉพาะข้อมูลการจดทะเบียนในต่างจังหวัด เนื่องจากในช่วงนั้น กรมยังไม่มีการเชื่อมฐานข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แจ้งปัญหาให้รัฐบาลรับทราบแล้ว และกรมสรรพสามิตจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งอาจต้องยกประโยชน์ให้ผู้ที่เคยยื่นจดทะเบียนซื้อรถยนต์ก่อนปี 2549 สามารถใช้สิทธิขอคืนภาษีตามนโยบายรัฐบาลได้

สำหรับข้อมูลผู้จดทะเบียนหลังปี2549 ที่มีครบสมบูรณ์ก็เตรียมจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลการครอบครองรถยนต์ไปยังกรมสรรพสามิต เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบว่าผู้ที่ยื่นขอใช้สิทธิคืนภาษี เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนหรือไม่ หากตรวจพบว่าเคยยื่นขอจดทะเบียนมาก่อนจะถูกตัดสิทธิทันที

ส่วนการประทับตราห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือรถยนต์ภายใน 5 ปี เพื่อป้องกันการนำรถไปขายต่อเพื่อเก็งกำไรนั้น กรมสรรพสามิตจะเป็นผู้ดำเนินการประทับตราห้ามซื้อขายลงในสมุดทะเบียน หลังจากที่ผู้ซื้อนำสมุดทะเบียนที่ออกโดยกรมไปยื่นขอตรวจสอบและใช้สิทธิที่กรมสรรพสามิต