กูเกิลเดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี โก ออนไลน์

วันที่ 29 ก.ค. 2554 เวลา 16:28 น.
กูเกิล ร่วม 7 พันธมิตร ส่งเสริมเอสเอ็มอี โก ออนไลน์ ฟรี  1 – 2 ปี แรก ตั้งเป้า 5 หมื่นรายทั่วประเทศ

น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย กูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหัวหน้าโครงการธุรกิจไทย โก ออนไลน์ กล่าวว่า บริษัทต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศ 5 หมื่นรายในเบื้องต้น ให้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแนะนำสินค้าและบริการของตนเองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือ โก ออนไลน์ โดยมีพันธมิตร 7 ราย ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาเวบไซต์ของตนเอง และมีเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนกการจัดส่งสินค้า     

สำหรับ พันธมิตรทั้ง 7 รายประกอบไปด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ในการแนะนำและให้ความรู้ถึงโครงการแกผู้ประกอบการที่สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสวนสุนันทา ให้ความรู้ทางด้านการทำอีคอมเมิร์ซกับผู้ที่สนใจ ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม ดอทอะไร โปรแกรมในการทำเวบไซต์ เวบบิซ ธนาคารกสิกรไทย ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนทางการเงิน และไปรษณีย์ไทย ในการช่วยเหลือการกระจายสินค้า

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มต้นมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 2 หมื่นราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจค้าปลีก ประเภทผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อัญมณี เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย และธุรกิจท่องเที่ยว ทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มต้น กูเกิล จะจัดกิจกรรม เช่น สัมมานาให้ความรู้และรับสมัครผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นจะเริ่มโรดโชว์ไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพตามภาคต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ สำหรับภาคเหนือ ขอนแก่น ในภาคอีสาน พัทยา ในภาคตะวันออก สงขลา ในภาคใต้

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในระยะ 1 – 2 ปีแรก จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายจะเสียตามความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ค่าใช้โดเมนเนม เป็นต้น การโฆษณาผ่านทางกูเกิล  ซึ่งกูเกิลไม่ได้หวังเม็ดเงินโฆษณาจากผู้ประกอบการ แต่ต้องการให้เกิดการใช้งานภายในอีคอมเมิร์ซในเวบไซต์ของกูเกิลเพิ่มขึ้น” น.ส.พรทิพย์ กล่าวเพิ่มเติม