posttoday

ใครบ้างเหมาะที่จะลงทุนใน TFEX Gold-D

02 กันยายน 2559

โดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

โดย  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ในบทความสัปดาห์ที่แล้วผมได้แนะนำข้อดี 4 ของ Gold-D ที่ทำให้การลงทุนในทองคำเป็นเรื่องง่าย โปร่งใส และปลอดภัย Gold-D จึงเป็นสามารถสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้หลากหลายวัตถุต้องการ โดยผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะได้รับประโยชน์จากการซื้อขาย Gold-D ดังนี้

กลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการเทรดเพื่อทำกำไรจากเปลี่ยนแปลงของราคาทอง

Gold-D จะใช้กลไกการซื้อขายแบบเดียวกับการซื้อขาย Futures ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากราคาทองได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ผู้ลงทุนที่มีมุมมองว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นก็เข้ามาทำสัญญาซื้อ Gold-D ล่วงหน้า เมื่อราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นก็สามารถทำกำไรโดยทำสัญญาขายเพื่อล้างสถานสัญญาซื้อที่ได้ทำไว้ก่อนหน้า แต่ถ้าผู้ลงทุนมีมุมมองว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงก็สามารถเข้ามาทำสัญญาขาย Gold-D ได้โดยไม่ต้องมีทองคำอยู่ในมือ และเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงก็สามารถทำกำไรโดยทำสัญญาซื้อเพื่อล้างสถานะสัญญาขายที่ทำไว้ก่อนหน้า

ดัวยขนาดสัญญาของ Gold-D เพียง 100 กรัม (เท่ากับ 3.2148 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ 6.5 บาททอง) ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก ทำให้ Gold-D สามารถซื้อง่ายขายสะดวกและมีสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีอุปสรรคด้านขนาดสัญญา จึงเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายได้

จากลักษณะของสัญญา Gold-D ที่สามารถเลื่อนรับมอบ/ส่งมอบทองคำ ผู้ลงทุนที่ต้องการเทรดเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องการรับมอบ/ส่งมอบทองคำจริง ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เลยเกี่ยวกับการเลื่อนการรับมอบ/ส่งมอบทองคำ เนื่องจาก TFEX จะถือว่าผู้ที่ไม่ยื่นความประสงค์ในการรับมอบ/ส่งมอบต้องการเลื่อนการรับมอบ/ส่งมอบออกไป

ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อทองคำเก็บเพื่อไว้เป็นทรัพย์สิน

ข้อดีของการซื้อขาย Gold-D เพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน คือ ผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาและซื้อขายทองคำในราคาตลาดโลกแบบ Realtime โดยผู้ลงทุนจะเลือกส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ก็ได้ หรือจะส่งคำส่งซื้อขายด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งสะดวก เมื่อสัญญาได้รับการจับคู่แล้ว ผู้ลงทุนที่ต้องการรับมอบ/ส่งมอบทองคำสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับมอบ/ส่งมอบได้ทุกวัน

หลักจากที่ผู้ลงทุนรับมอบทองคำจากการทำสัญญาซื้อ Gold-D แล้ว ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับทองคำที่สาขาที่ให้บริการของผู้ค้าทองคำชั้นนำของประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ TFEX หรือจะเลือกฝากทองไว้ที่ห้องนิรภัยด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง โดยจะมีสำนักหักบัญชี (TCH) เป็นตัวกลางในการดูแลและจัดทำทะเบียนคุม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ

Gold-D เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนในทองคำเนื่องจาก โดยกองทุนจะสามารถครอบครองทองคำจริงที่มีมาตฐานสากล ผ่านการทำสัญญาซื้อขาย Gold-D แล้วแจ้งความประสงค์ในการรับมอบ/ส่งมอบ และ Gold-D โดยเลือกฝากทองคำไว้กับสำนักหักบัญชี และ TFEX จะมีการประกาศราคาปิดทุกวันเพื่อให้กองทุนนำไปบันทึกบัญชีได้อีกด้วย

Gold-D ทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่  บันทึกต้นทุน คำนวณกำไรขาดทุน และการชำระค่าทองคำจะเป็นเงินบาท ณ สิ้นวันที่ซื้อขาย ทำให้กองทุนสามารถลดภาระในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งขาที่นำเงินเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศและขาที่นำเงินกลับจากต่างประเทศ


และจากบริการรับฝากทองของสำนักหักบัญชีในราคาที่ไม่แพง จะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารค่าใช้จ่ายของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการครองครองทองคำผ่านทางช่องอื่นที่มีต้นนทุนสูงกว่า เช่น การครอบครองทองคำผ่านกองทุนอื่น ในกรณีที่เป็นไปลงทุนซื้อทองคำในต่างประเทศอาจมีต้นทุนในการบริหารที่สูงกว่าต้นทุนในการเก็บรักษาทองคำใน TFEX หลายเท่าตัว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถหาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ์ได้จากโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ หรือ เว็บไซต์ www.tfex.co.th