logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ธปท.ยันไม่เร่งขยับดอกเบี้ยขึ้น

ธปท.ยันไม่เร่งขยับดอกเบี้ยขึ้น

25 ธันวาคม 2560

ธปท.ไม่เร่งขยับดอกเบี้ยขึ้นเร็ว แม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว เหตุต้องการผ่อนคลายนโยบายการเงินเอื้อเศรษฐกิจฟื้นต่อเนื่อง

ธปท.ไม่เร่งขยับดอกเบี้ยขึ้นเร็ว แม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว เหตุต้องการผ่อนคลายนโยบายการเงินเอื้อเศรษฐกิจฟื้นต่อเนื่อง

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้นชัดเจนแล้ว แต่การดำเนินนโยบายการเงินยังผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ไม่เร่งรีบปรับขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้อ ถึงเงินเฟ้อปัจจุบันจะปรับขึ้นมาบ้างตามราคาน้ำมันแค่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ

"ส่วนการที่มักตั้งคำถามว่าดอกเบี้ยในต่างประเทศของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราจำเป็นต้องทำตามหรือไม่นั้น อันนี้ขอย้ำว่ายังไม่จำเป็น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐ (เฟด) ตะแรับขึ้นมาใกล้เคียงกับดอกเบี้ยเราที่ 1.5% ก็ตาม แต่การทำนโยยายดอกเบี้ยต้องขึ้นกับโจทย์เศรษฐกิจภายในประเทศเราเอง" นายวิรไทกล่าว

นายวิรไท กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ดอกเบี้ยสหรัฐฯขึ้นแล้วจะทำให้เงินไหลออกจนเป็นความเสี่ยงหรือไม่ ผมขอยืนยันว่าเรามีกันชนที่ดี ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราสร้างกันชนที่ดีมาตลอด มีการพึ่งเงินกู้ในต่างประเทศน้อย มีระดับทุนสำรองประเทศที่สูง แม้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟกจะทำให้มีเงินไหลออกไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาความเสี่ยงหรือสร้างความเปราะบางของเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวม

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ไม่ได้ชะล่าใจมีการติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าราคาน้ำมัน ทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับขึ้นเร็ว อาจกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจสร้างความผันผวนในตลาดการเงินโลกได้ต้องติดตามดูการอย่างต่อเนื่องไม่ชะล่าใจ