ห่วง "เจนวาย" ติดกับดักหนี้ กู้เงินง่ายใช้จ่ายเยอะ

  • วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

ห่วง "เจนวาย" ติดกับดักหนี้ กู้เงินง่ายใช้จ่ายเยอะ

เรื่องที่น่าเป็นห่วงหากกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้จ่ายเกินตัวอาจจะกลายเป็นหนี้เสียติดเครดิตบูโรตั้งแต่อายุยังน้อย

การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ง่ายขึ้น และการเติบโตของเทคโนโลยีทำให้การกู้เงินส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธนาคารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-40 ปี ลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่งจะเริ่มมีงานทำและมีรายได้เป็นหลักแหล่ง แต่ก็มีพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์และรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก

กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะหันเข้ามาสมัครทำบัตรกดเงินสดเพิ่มขึ้น เพราะบางส่วนเงินเดือนไม่พอใช้ ต้องการกดเงินสดไปใช้จ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ รับประทานอาหาร รวมถึงเดินทางท่องเที่ยว

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูล พบว่าบัตรเครดิตที่ออกมาใหม่ในแต่ละปีที่เรียกว่าบัตรใหม่นั้น คนเจนวายเป็นเจ้าของบัตรกว่า 1 ล้านใบ/ปี คิดเป็นกว่าครึ่งหรือเกิน 50% ในเวลานี้

นอกจากนี้ คนที่มีอายุประมาณ 31 ปี โดยเปรียบเทียบ พบว่ามีหนี้เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจากข้อมูลของเครดิตบูโร ศึกษาโดยนักวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และยังบอกต่ออีกว่า คนอายุน้อยเป็นหนี้เร็ว และหนี้ไม่ลดในช่วงใกล้เกษียณ

สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิต ในปี 2560 ตั้งเป้าเจาะเข้าไปเสนอขายบัตรเครดิตให้กับกลุ่มเจนวายมีศักยภาพในการใช้จ่าย (มีรายได้ประจำแน่นอนชัดเจนที่เชื่อว่าจะมาจ่ายเต็มยอด หรือจ่ายขั้นต่ำได้โดยไม่มีปัญหา) จุดเด่นของคนกลุ่มนี้ คือ มีความคุ้นเคยกับการทำและใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์กับธนาคารต่างๆ แน่นอนว่ารายได้ขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาทขึ้นไป วิธีเสนอขาย คือนำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตเฉพาะตัว เช่น ยอดใช้จ่ายสะสมสามารถเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาไม่แพง ใช้จ่ายมากจะได้แต้มสะสมมาก แล้วนำไปแลกซื้อที่จับต้องและถูกใจคนวัยนี้

อย่างไรก็ดี เป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตหากต้องการกู้เงินไปซื้อที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ระบุว่า จากการสำรวจตลาดบัตรเครดิตทั้งระบบ พบว่ามีสัดส่วนผู้ถือบัตรเปิดใหม่เป็นคนเจนวายมากกว่า 50% ที่สำคัญครับ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของคนเจนวายเฉลี่ยอยู่ที่ 8,000-1 หมื่นบาท/คน/เดือน ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มคนเจนวายที่อายุ 29-35 ปี จะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่ 1-1.5 หมื่นบาท/คน/เดือน ซึ่งมากกว่ากลุ่มคนเจนวายที่มีอายุน้อยแถวๆ 20-30 ปี

ธปท.รายงานยอดการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแล ล่าสุดในเดือน มี.ค. 2560 ว่า มีจำนวนผู้ใช้บัญชีสินเชื่อทั้งระบบลดลง 7.5 แสนบัญชี หรือ 5.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน จาก 12.98 ล้านบัญชี เหลือ 12.23 ล้านบัญชี มียอดสินเชื่อคงค้าง รวมเพิ่มขึ้น 9,805 ล้านบาท หรือ 3.05% จาก 3.22 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 3.31 แสนล้านบาท มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลง 1,440 ล้านบาท หรือ 12.76% จาก 1.13 แสนล้านบาท เหลือ 9,844 ล้านบาท

ในจำนวนนี้แบ่งเป็นบัญชีสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 2.44 ล้านล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน 1.93 แสนลานบัญชี หรือ 7.33% ยอดสินเชื่อคงค้าง 1.53 แสนล้านบาท ลดลง 1,077 ล้านบาท หรือ 0.7% ส่วนเอ็นพีแอลลดลง 1,761 ล้านบาท หรือ 23.8% จาก 7,398 ล้านบาท เหลือ 5,637 ล้านบาท

ขณะที่บัญชีสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์) อยู่ที่ 9.8 ล้านบัญชี ลดลง 5.58 แสนบัญชี หรือ 5.4% มียอดสินเชื่อคงค้าง 1.78 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 หมื่นล้านบาท หรือ 6.51% มีเอ็นพีแอล เพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท หรือ 8.26% จาก 3,886 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,207 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ