logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ชงครม.เคาะช็อปช่วยชาติ 17 วัน

ชงครม.เคาะช็อปช่วยชาติ 17 วัน

05 ธันวาคม 2559

คลังเตรียมเสนอ ครม. ขยายเวลาโครงการช็อปช่วยชาติยาว 17 วัน

คลังเตรียมเสนอ ครม. ขยายเวลาโครงการช็อปช่วยชาติยาว 17 วัน

กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ พิจารณาเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือโครงการช็อปช่วยชาติ โดยให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการในช่วงระหว่างวันที่ 15-31 ธ.ค. 2559 รวม 17 วัน วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/ราย สามารถนำใบเสร็จมาแสดงเพื่อขอลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้

ทั้งนี้ เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งจะเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น เนื่องจากใบเสร็จที่นำมาลดหย่อนภาษีต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นมาตรการในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลเคยนำมาใช้เมื่อปีที่แล้ว แต่ครั้งนี้มีระยะเวลานานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปี 2558 มีระยะเวลา 7 วัน ทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่ม 9,000 ล้านบาท เสียเงินภาษีไป 1,200 ล้านบาท จากการขอคืนภาษี แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้จากการจับจ่ายใช้สอยได้มากกว่า ทั้งนี้มาตรการช็อปช่วยชาติในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายขยายตัวเพิ่มจาก 3.1% เป็น 3.4% ส่งผลให้ทั้งปีขยายตัวได้ 3.3% และยังต้องการให้มาตรการที่ออกมามีผลผลักดันให้เศรษฐกิจปีหน้าขยายตัวจากที่ประมาณการไว้เดิม 3.4% เป็น 4% ด้วย

นายสมชัย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะมีการลงทุนจากโครงการของรัฐจำนวนมาก ทั้งโครงการรถไฟ รถไฟฟ้า ถนน  ขณะที่การบริโภคฟื้นตัวจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาต่อเนื่อง เหลือแต่การลงทุนภาคเอกชนเท่านั้นที่ยังอ่อนแอ เพราะเอกชนยังไม่ยอมลงทุน แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการลงทุนได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าที่จะสิ้นสุดปีนี้