posttoday

เข็นซอฟท์โลนช่วยเอสเอ็มอีอีก 3 หมื่นล้าน

21 กรกฎาคม 2559

ออมสินจับมือ 18 แบงก์ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% เพื่อเอสเอ็มอีปรับปรุงเครื่องจักร วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

ออมสินจับมือ 18 แบงก์ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% เพื่อเอสเอ็มอีปรับปรุงเครื่องจักร วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 18 แห่งในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) ระยะที่ 3 วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาวสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)ที่มีวัตถุประสงค์ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยกู้สถาบันการเงิน 18 แห่งในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ระยะเวลากู้ 7 ปี ดอกเบี้ย 4% และมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 1 ปีเพื่อให้เวลาในการสร้างโรงงาน โดยไม่ได้กำหนดวงเงินขั้นต่ำไว้ แต่คาดว่าจะสามารถปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอีได้ 2,000 ราย

สำหรับเอสเอ็มอีที่สนใจ ขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 หรือกว่าวงเงินจะหมด เตื่องจากเป็นการปล่อยกู้แบบมาก่อนได้ก่อน โดยหลังจากอนุมัติแล้วมีเวลาเบิกเงินกู้ถึง 30 มิ.ย. 2560 โดยโครงการซอฟท์โลนก่อนหน้านี้ ช่วยเอสเอ็มอีได้กว่า 3 หมื่นราย รวมวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท