logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ไฟเขียวแบงก์นอกตั้งสาขา

21 กรกฎาคม 2559

เล็งผ่อนเกณฑ์เปิดทางแบงก์ต่างชาติตั้งสาขารับทำธุรกรรมในพื้นที่ EEC ชงรัฐบาลไฟเขียวใน 3 เดือน

เล็งผ่อนเกณฑ์เปิดทางแบงก์ต่างชาติตั้งสาขารับทำธุรกรรมในพื้นที่ EEC ชงรัฐบาลไฟเขียวใน 3 เดือน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดให้ธนาคารต่างชาติสามารถตั้งสาขาย่อยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน EEC เป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้เปิดให้ใช้เงินสกุลต่างประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องแลกเป็นเงินบาท ซึ่งแนวทางนี้ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว และ ธปท.เห็นด้วยในหลักการ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

"เกณฑ์ปัจจุบันในด้านการเงินของไทยจะจำกัดการขยายสาขาของธนาคารต่างชาติ และมีเกณฑ์ข้อที่บังคับเกี่ยวกับผู้ที่นำเข้าส่งออกเมื่อได้รับเงิน ค่าสินค้าแล้วต้องแลกเป็นเงินบาทไทยเท่านั้น และ ธปท.ต้องเก็บเงินเหรียญสหรัฐเข้าไปเป็นทุนสำรอง แต่ขณะนี้ทุนสำรองเรามีสูงพอความจำเป็นตรงนั้นก็ลดลง หากสามารถเปิดเสรีตรงนี้ก็จะทำให้การค้าและลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้น" นายกอบศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ทีมเศรษฐกิจยังจะสรุปรายละเอียดของการดำเนินโครงการ EEC ในภาพรวมเสนอให้รัฐบาลเห็นชอบ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าได้ตามแผน ทั้งการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนการดำเนินโครงการสนับสนุน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่ งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ซึ่งอาจมีกฎหมายบางฉบับที่ต้องใช้อำนาจพิเศษของรัฐบาลมาดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น หรือบางฉบับอาจใช้ขั้นตอนตามปกติ

สำหรับการบริการจัดการพื้นที่ EEC เบื้องต้นจะทำพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด คือ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นเขตเสรีการค้าก่อน แต่ก็ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดของ 3 จังหวัดจะได้รับการส่งเสริม ต้องรอกฎหมายเพื่อกำหนดพื้นที่อีกครั้ง โดยรูปแบบดำเนินการนั้นจะยึดเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปศึกษาข้อมูล และให้ทีมงานศึกษาเพิ่มเติมและนำมาประยุกต์ใช้กับสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นเขตเสรีทางการค้า เพราะเห็นว่ามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด และได้หารือกับกรมศุลกากรอาจใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นจุดวางสินค้าในเขตสินค้าทัณฑ์บนได้ เพื่อรอขนส่งไปยังพื้นที่อื่นๆ และมีระบบติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์

"พื้นที่เสรีการค้าของไทยอาจเริ่มต้นที่มีสนามบินอู่ตะเภาก่อน ขณะที่แหลมฉบัง มาบตาพุด ก็มีความพร้อมตามมา และยังดูอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจเป็นพื้นที่พิเศษ แต่ตอนนี้ขอให้จัดทำรูปแบบให้ชัดเจนก่อน" นายกอบกศักดิ์ กล่าว