logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ธปท.เผยเงื่อนไขพร้อมลดดอกเบี้ย

31 มีนาคม 2559

ธปท.ประกาศพร้อมผ่อนดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อดูแลเศรษฐกิจ หากปัจจัยความเสี่ยงในต่างประเทศกระทบรุนแรง ยันไอเอ็มเอฟแนะลดดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพร์ส

ธปท.ประกาศพร้อมผ่อนดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อดูแลเศรษฐกิจ หากปัจจัยความเสี่ยงในต่างประเทศกระทบรุนแรง ยันไอเอ็มเอฟแนะลดดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพร์ส

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาถึงกนง.มีมติคงดอกเบี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พิจารณาผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินหรือปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลเศรษฐกิจเลยแต่กนง.พร้อมที่จะดูแลหรือผ่อนปรนหากความเสี่ยงที่จะเกิดในต่างประเทศส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจรุนแรง

"เงื่อนไขที่จะผ่อนปรนนโยบายการเงินได้น่าจะมาจากปัจจัยความเสี่ยงจากต่างประเทศ เช่นเศรษฐกิจจีนหดตัวลงแรงมากกว่าที่เราคาดไว้ หรือผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของจีนมีมากขึ้นก็อาจจะมีการผ่อนดอกเบี้ยได้"นายจาตุรงค์ระบุ

นายจาตุรงค์ กล่าวว่า ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจรอบนี้กนง.ได้ปรับลดประมาณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ลง จากเดิมที่ 3.5% ลดลงเหลือ 3.1%เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจในเดือนม.ค.ปีนี้แผ่วลงการส่งออกสินค้าก็ต่ำกว่าคาดเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินว่าให้การใช้จ่ายภาคเอกชนฟื้นตัวช้ากว่าคาดเช่นกันส่งผลให้ในระยะต่อไปเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้

สำหรับอัตราเงินเฟ้อ แม้ปัจจุบันจะต่ำมาต่อเนื่องแต่จากฐานราคาต่ำเริ่มหมดลงแล้วทำให้โอกาสที่เงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกและกลับเข้าสู่เป้าหมายได้มีมากขึ้นโดเงินเฟ้อน่าจะกลับมาเป็นบวกได้ภายในครึ่งปีแรกนี้จากเดิมที่เคยคาดว่าจะเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ในปัจจุบันเงินเฟ้อในเดือนก.พ.ที่ติดลบ 0.5%