ตั้ง'ปรีดี ดาวฉาย'นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมธนาคารไทย

  • วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 08:19 น.

ตั้ง'ปรีดี ดาวฉาย'นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมธนาคารไทย

"ปรีดี ดาวฉาย" นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่ มีผลทันที

แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อหารือเลือกตั้งประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย ที่ครบวาระและไม่ขอต่ออายุอีกวาระ โดยนายบุญทักษ์ให้เหตุผลว่าจะเกษียณอายุงานในสิ้นปีนี้ อาจจะทำให้ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกได้เสนอให้แต่งตั้ง นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังที่ประชุมมีมติ

"งานที่ประธานสมาคมธนาคารไทยคนใหม่จะต้องผลักดันให้สำเร็จเป็นสิ่งแรกคือ การร่วมมือพัฒนาระบบการชาระเงิน (อี-เพย์เมนต์) กับรัฐบาลที่มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยประธานคนเก่าได้วางรากฐานไว้ในแผน 5 ปีของสมาคม ซึ่งจะผลักดันเดินหน้าไปและจะต้องเริ่มใช้เฟสแรกในไตรมาสแรกของปีนี้ ในระบบอี-เพย์เมนต์สมาคมธนาคารไทยจะต้องเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระบบชาระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสนับสนุนการคลังทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย" แหล่งข่าวเปิดเผย

ข่าวอื่นๆ