การปรับทฤษฎี Design Thinking สู่การประยุกต์ใช้งานจริง (จบ)

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 14:01 น.
การปรับทฤษฎี Design Thinking สู่การประยุกต์ใช้งานจริง (จบ)
คอลัมน์ Great Talk

กลับมาที่กระบวนการ Design Thinking เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อนวัตกรรมแบบใช้ได้จริงกันต่อครับ

ครั้งที่แล้วผมพูดถึง ขั้นตอนแรกคือ Empathize ทำความเข้าใจ เป็นการทำความเข้าใจผู้ใช้งานจริง (End User) ต่อมาจะเป็น

ขั้นตอนที่ 2 Define การกำหนด เป็นการกำหนดปัญหา ผ่านการตั้งคำถาม ว่า อะไรคือปัญหา สาเหตุปัญหาคืออะไร ส่วนใดของปัญหาที่ต้องการแก้ไขทั้งอย่างเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน และสาเหตุของปัญหานั้นมีผลที่ตามมาอย่างไร

โดยอาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Customer Problem Statement เพื่อวิเคราะห์เช่น ฉันคือใคร ฉันกำลังจะทำอะไร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เพราะว่า(ปัญหาที่ผู้ใช้เจอ) และฉันรู้สึกอย่างไร เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 Ideate รวมความคิด เป็นการรวบรวมไอเดียให้มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาและคัดกรองหาไอเดียที่น่าทดลอง โดยในขั้นตอนนี้เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เช่น หากเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงขยะ อาจต้องมีฝ่าย การตลาด การออกแบบ นักวิเคราะห์ธุรกิจของร้านอาหารหรือโรงแรม นักวิจัย เป็นต้น เพื่อรวบรวมหาไอเดียที่เหมาะสมและดีที่สุดให้มากพอที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เทคนิคการ Brainstorming มาเพื่อช่วยหาไอเดีย

ขั้นตอนที่ 4 Prototype สร้างตัวตนแบบ เป็นการสร้างแบบจำลองที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้และผู้คิดค้นไปจนถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆเพื่อนำไปทดลองจริงในขั้นตอนสุดท้าย

โดยประเภทในการจำลองตัวต้นแบบแบ่งได้เป็น Physical คือการทำตัวต้นแบบจริงอาจทำจากกระดาษหรือวัสดุอื่นๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น Storyboard การวาดภาพการใช้งานผ่านวิธีการแบบงาน Visualization การ Role Play เป็นการจำลองเหตุการณ์หากผู้ใช้งานใช้สินค้าหรือบริการของเราจริงๆ โดยให้ทีมงานสมมุติตนเองเป็นผู้ใช้

ขั้นตอนสุดท้าย Test ทดลองสิ่งที่เชื่อ เป็นขั้นตอนเพื่อหาคำตอบว่าการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้ จะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับสิ่งที่เชื่อและวิเคราะห์มาหรือไม่อย่างไร

เป็นการหา Feedback ผลตอบรับ Prove Conceptตรวจสอบรูปแบบ User Satisfaction ความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในการสร้างตัวตนแบบต่อไปหรือการพัฒนาระบบการทำงานที่ดียิ่งขึ้น Develop Prototype or Working Process

ปัจจุบัน ในองค์กรขนาดใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ในธนาคารหรือบริษัทที่ทำเรื่องพลังงานเริ่มให้ความสนใจใน Design Thinking มากขึ้น สาเหตุก็ เพราะว่า Design Thinking เป็นขั้นตอนที่มีระบบ สร้างความคิดสร้างสรรค์

เหมาะสำหรับการสร้าง Innovation หรือ นวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆมากมาย และนับว่า Design Thinking นับเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์กรที่ดีมากอีกตัวเลือกนึงแน่นอนครับ