การทำบางสิ่งให้ดีกับทำให้ดีที่สุดต่างกันยังไง

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 18:19 น.
การทำบางสิ่งให้ดีกับทำให้ดีที่สุดต่างกันยังไง
คอลัมน์ Great Talk

การเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างแต่ยังไม่ดี โดยผู้ที่ตัดสินอาจเป็นคนอื่น เช่น เจ้านาย พี่น้อง เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ เราล้วนมีคำถามว่าเราทำเต็มที่แล้ว แต่ทำไมเขาเหล่านั้นจึงยังไม่พอใจ

ความพอใจต่อผลลัพธ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคนๆนั้น ในปัจจัยเหล่านั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่เขามองเห็น ตัวอย่างที่เขาเคยสัมผัสมาก่อน อารมณ์ในตอนนั้น

หากเรานำเสนอผลงานของเราแล้ว “ไม่เข้าตา” อาจเกิดจาก หัวหน้าของเราอาจเคยทำงานในสายนั้นมาก่อนแล้วเคยทำได้จึงคิดว่ามาตรฐานน่าจะดีกว่านี้ เราเรียกว่า “ประสบการณ์”

หากสิ่งที่เรานำเสนอแล้วยังไม่เข้าตาอีกแล้วเขาบอกมาว่า ภาพในหัวหรือความสำเร็จของสิ่งที่เราทำน่าจะไปได้อีกเรียกว่า วิสัยทัศน์

หากสิ่งที่เรานำเสนอไม่เข้าตาอีก แล้วเขาอ้างว่า สิ่งแบบเดียวกันนี้เขาเคยเห็นที่อื่น ที่อื่นเคยทำมาแล้วเรียกว่า ตัวอย่างอ้างอิงหรือเขาเคยสัมผัสมา

หากเรานำเสนอไปแล้วยังไม่โดนอีก โดยเขาอ้างว่า เขาไม่ชอบเรียกว่า อารมณ์

การสร้างผลงานล้วนต้องผ่านอุปสรรคของกำแพงของมาตรฐานผลงานเดิมหลายต่อหลายครั้ง

แต่หากเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีพอแล้วจึงหยุดอยู่แค่นั้นเรียกว่า เราสร้างผลงานที่ดีแต่หากเราคิดว่าดีแล้วเราจะทำให้ดีที่สุด ดีกว่านี้ ดีไปเรื่อยๆ เรียกว่า เรากำลังสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

ทุกความสำเร็จย่อมมีกำแพงให้เราต้องข้ามเสมอหากมันง่ายความลำบากย่อมไม่เกิด