บริหารคนให้ได้งาน

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 17:26 น.
บริหารคนให้ได้งาน
คอลัมน์ Great Talk

ถึง คุณเกรท ครับ

ผมชื่อต๊อบเป็นผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งทุกวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องลูกน้องที่เยอะมากแล้วแต่ละคนก็มีแนวทางของตนเองหลากหลายบางคนก็ดื้อมากไม่ยอมเชื่อฟังอะไรเลยสั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้าย

บางคนก็พูดน้อยเกินไปแต่นิสัยดีเชื่อฟัง แต่ไอ้ครั้นจะปรับเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ก็มาติดเรื่องความสามารถที่ไม่ค่อยจะพูดพรีเซนต์เมนูอะไรกับลูกค้าทำให้ยอดขายเมนูอื่นๆขายไม่ออก คุณเกรทมีวิธีบริหารคนอย่างไรบ้างครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ

ถึงคุณ ต๊อบ

หลักการที่จะทำให้เจ้านายกลายเป็นผู้เป็นที่รักและเคารพของลูกน้อง

เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข

กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

และสุดท้าย อุเบกขา การรู้จักการวางเฉยหรือวางใจให้เป็นกลาง

หากเรามีความเมตตากับลูกน้องเราย่อมอยากให้ลูกน้องเราได้รับความสุขความเจริญอยากให้ลูกน้องเติบโตมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นอยากให้เขาได้ดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่

หากเรามีความกรุณา เราย่อมปรารถนาให้ลูกน้องของเราพ้นทุกข์ กล่าวคือ เมื่อลูกน้องของเราไม่ขยัน ไม่ตั้งใจทำงานทำให้หน้าที่การงานไม่เติบโต เราย่อม ต้องการที่จะช่วยให้ลูกน้องของเราตั้งใจทำงานมากขึ้น ความทุกข์มี สองสภาวะใหญ่ๆ คือ ทุกข์โดยสภาวะหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายเช่นการเกิดการเจ็บไข้ความแก่ชราและความตาย

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ล้วนเกิดมาต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมแล้วเรียกว่า กายิกทุกข์

ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ เป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเราเช่น ทุกข์จากความผิดหวัง ทุกข์จากการพลัดพลากจากสิ่งที่รัก ทุกข์จากการเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบ ซึ่งรวมแล้วเรียกว่า เจตสิกทุกข์

มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า "ดี" ในที่นี้หมายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้าความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

ไม่มีจิตใจริษยาความริษยาคือความไม่สบายใจความโกรธความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนนั้นคือแม้ไม่ใช่ลูกน้องของเราโดยตรงเมื่อเขาทำดีตั้งใจทำงานเขาย่อมได้ผลลัพธ์จากเหตุที่ดีที่ทำให้เขาเจริญก้าวหน้าเราย่อมควรยินดีด้วย

อุเบกขาการวางเฉยหรือการวางใจให้เป็นกลางเป็นการพิจารณาเพื่อให้ใจได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุและผลผู้ทำดีตั้งใจย่อมได้ดีและผู้ทำเหตุที่ไม่ดีย่อมได้รับผลที่ไม่ดี

แม้ว่าจะเป็นคนที่เรารักและเราเมตตาก็ตาม เช่น หากลูกน้องในบังคับบัญชาของเราทำงานไม่ดี

เราควรมีใจที่ปราศจากอคติเอนเอียงไปเลื่อนขั้นหรือเลื่อนเงินเดือนตามเหตุที่ไม่สมควร เป็นต้น

บทความแนะนำ