เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
ความท้าทายรัฐบาลประยุทธ์ฯ 2/2...ภายใต้เศรษฐกิจเปราะบางและแรงกดดันรอบข้าง

คอลัมน์ 'เศรษฐกิจรอบทิศ' ดร.ธนิต โสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 13:37 น. | คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
“ปรับตัวอย่างไรให้เป็น Smart and Fast SME”

คอลัมน์จับทิศธุรกิจเอสเอ็มอี

วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 14:39 น. | คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เศรษฐกิจซึมยาว-ตลาดแรงงานเปราะบาง...โจทย์ยากรอรัฐมนตรีใหม่แก้

คอลัมน์ 'เศรษฐกิจรอบทิศ' โดย ธนิต โสรัตน์

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 07:15 น. | คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ