ส่งเสริมการลงทุน

ส่งเสริมการลงทุน

สนับสนุนโดย

“ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง” อู่ข้าวอู่น้ำของนักลงทุนไทย

“ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง” อู่ข้าวอู่น้ำของนักลงทุนไทย

ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย-กัมพูชา ได้จัดกิจกรรมนำนักลงทุนไทยเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งประกอบไปด้วย

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:58 น.

บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 4 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 4 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

กิจการการผลิตยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 โครงการ และกิจการสกัดโลหะที่ไม่ใช้แล้วและเศษโลหะ

วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 14:45 น.

บอร์ดบีโอไอชูแพคเกจใหม่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC

บอร์ดบีโอไอชูแพคเกจใหม่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC

หากมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 3 จังหวัด EEC หรือเข้าไปตั้งกิจการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ หรือนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 13:27 น.

บีโอไอหนุนเอสเอ็มอีเปลี่ยนเครื่องจักร อาศัยจังหวะเงินบาทแข็งเร่งลงทุน

บีโอไอหนุนเอสเอ็มอีเปลี่ยนเครื่องจักร อาศัยจังหวะเงินบาทแข็งเร่งลงทุน

เร่งใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อาศัยโอกาสช่วงเงินบาทแข็งค่า ยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 10:57 น.

"ทวาย เมาะละแหม่ง" ไข่มุกเม็ดงามแห่งเมืองการค้าและการลงทุน

"ทวาย เมาะละแหม่ง" ไข่มุกเม็ดงามแห่งเมืองการค้าและการลงทุน

พื่อไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุน ใน 2 เมืองที่มีศักยภาพ  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 14:00 น.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 13:09 น.

บทความส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบขยายพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารอีก 5 แห่ง พร้อมหนุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะและกิจการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบขยายพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารอีก 5 แห่ง พร้อมหนุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะและกิจการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบให้เพิ่ม “เมืองนวัตกรรมอาหาร” อีก 5 แห่งรวมเป็น 13 แห่งเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

วันที่ 01 พ.ย. 2562 เวลา 17:12 น.

บีโอไอนำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเจาะตลาดยุโรป ปลื้มยอดเจรจาจับคู่ธุรกิจ 260 ล้านบาท

บีโอไอนำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเจาะตลาดยุโรป ปลื้มยอดเจรจาจับคู่ธุรกิจ 260 ล้านบาท

ข้าร่วมออกบูธงาน Global Automotive Components & Suppliers Expo 2019 ประเทศเยอรมนี เจาะตลาดชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ประสบความสำเร็จ ยอดจับคู่ธุรกิจ รวม 40 คู่

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 น.

บีโอไอลงนามเอ็มโอยู 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

บีโอไอลงนามเอ็มโอยู 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

บีโอไอจับมือเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) หรือ RUN  ลงนามความร่วมมือ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 16:15 น.

BOI เปิดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการเสริมความรู้ด้านการลงทุน

BOI เปิดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการเสริมความรู้ด้านการลงทุน

ทั้งในกลุ่มประเทศเดิมและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากธุรกิจนั้น เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนในอนาคต

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ – EEC ดีอย่างไร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ – EEC ดีอย่างไร

SEZ กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC สร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากน้อยเพียงใด และเอื้อประโยชน์ให้นายทุนจริงหรือไม่นั้น วันนี้ บีโอไอมีคำตอบ

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 14:51 น.

สำรวจประเทศเมียนมา: ดินแดนแห่งอารายธรรมลุ่มแม่น้ำอิระวดี

สำรวจประเทศเมียนมา: ดินแดนแห่งอารายธรรมลุ่มแม่น้ำอิระวดี

มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างมากมาย ผู้คนในชาติยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:56 น.