ArinCare กลยุทธ์ธุรกิจเจาะรีเทลยา 3.8 หมื่นล้านบาท I BizJourney EP.28

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:36 น.

อรินแคร์ แอปพลิเคชันขายยาและเวชภัณฑ์ สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่มีจุดเริ่มจ้นธุรกิจจากจันทบุรี มองเห็นทั้งโอกาสและความต้องการสนับสนุนธุรกิจร้านยาชุมชน ที่พบว่ากว่า80% เป็นเอมเอ็มอี ให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซ ไปพร้อมกัน

จากปัจจุบัน ธุรกิจรีเทลยาทั่วประเทศ มีมูลค่าตลาดรวมไม่ต่ำกว่า 3 และจะเติบโต2 หลักต่อเนื่อง