เส้นทางสายสีเขียวสู่ธุรกิจกัญชาครบวงจร ‘ธัญญาสุตรา’ I BizJourney EP.27

วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35 น.

รู้หรือไม่? ในกรุงเทพฯ ก็มีแหล่งปลูกกัญชาระดับเกรดพรีเมียม ตั้งอยู่ในเขตสายไหม โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของครัวเรือน และจัดตั้งขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญญาสุตรา เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูปกัญชา กันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งพืชมหัศจรรย์ ‘กัญชา’