posttoday

ส่องนวัตกรรม ‘ไซริงค์สำหรับวัคซีน' รับมือทุกการระบาด ผ่าน Nipro Sales (Thailand) | BizJourney EP.25

29 เมษายน 2565

'ญี่ปุ่น' ถือเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมสินค้าบริการ ที่ไม่ว่าจะผลิตของใช้ หรือ เครื่องมือใดๆออกมา ล้วนผ่านกระบวนการคิดการออกแบบเพื่อให้ได้ 'ฟีเจอร์' ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนให้ได้มากที่สุด

'ญี่ปุ่น' ถือเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมสินค้าบริการ ที่ไม่ว่าจะผลิตของใช้ หรือ เครื่องมือใดๆออกมา ล้วนผ่านกระบวนการคิดการออกแบบเพื่อให้ได้ 'ฟีเจอร์' ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนให้ได้มากที่สุด

.

เช่นเดียวกับแบรนด์ 'Nipro' (นิโปร) จากญี่ปุ่นที่เลือกให้ไทย เป็นฐานการผลิตสินค้านอกประเทศเป็นแห่งแรก พร้อมทำตลาดผ่าน Nipro Sales (Thailand) บนเส้นทางเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มานานกว่า 30 ปี

.

ล่าสุด Nipro Sales มองเห็นโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการใช้วัคซีนในแต่ละโดสให้ได้ประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยนวัตกรรมเข็มฉีด (Syringe) รุ่น Dose Saver เพื่อเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด