'อนัฆ นวราช' รุ่น3 'สวนสามพราน' สู่เส้นทาง 'Organic Park' ครบวงจร I BizJourney EP.19

วันที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 12:06 น.

และพร้อมนำธุรกิจครอบครัวเดินไปบนเส้นทางความยั่งยืน สะท้อนผ่านแบรนด์ปฐม (PATHOM) ที่จะมาบอกเล่า Story การดำเนินธุรกิจโมเดล Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ